GIÁO TRÌNH ÔN THI LỚP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về GIÁO TRÌNH ÔN THI LỚP 10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương trình ôn thi vào lớp 10
Năm học: 2010 – 2011

Chuyên đề i: căn thức bậc hai – bậc ba
Các phép biến đổi căn thức bậc hai- bậc ba
A. Những công thức biến đổi căn thức:
1)
2) ( với A 0 và B 0 )
3) ( với A 0 và B >0 )
4) (với B 0 )
5) ( với A 0 và B 0 )
( với A < 0 và B 0 )
6) ( với AB 0 và B 0 )
7) ( với B >0 )
8) ( Với A 0 và A B2 )
9) ( với A 0, B 0 và A B
B. Bài tập cơ bản:

Bài 1: Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau:
a) b) c) d)
HD: a) b) c) d)
Bài 2: Phân tích thành nhân tử ( với x 0 )
a) b) x2 – 5 c) x – 4 d)
HD: a) b) c) d)
Bài 3: Đưa các biểu thức sau về dạng bình phương.
a) b) c) d)
HD: a) b) c) d)
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c) (với x 5) d) ( với )
HD: a) b) c) d)
Bài 5: Tìm giá trị của x Z để các biểu thức sau có giá trị nguyên.
a) ( với x 0) b) ( với x 0) c) ( với x 0 và x 4)
HD: a) b) c)
Bài 6: Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a) b) c) d)
HD: a) x = 14 b) c) x = 81 d)

C. Bài tập tổng hợp:

Bài 1: Cho biểu thức: A =
a)Tìm ĐKXĐ và rút gọn A.
b) Tính giá trị biểu thức A khi x = .
c) Tìm tất cả các giá trị của x để A < 1.
HD: a) ĐKXĐ là: , rút gọn biểu thức ta có: A = .
b) x = thì A = 3
c) .
Bài 2: Cho biểu thức: B =
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức B.
Tìm x để B = 2.
HD: a) Điều kiện: , rút gọn biểu thức ta có: B = .
B = 2 x = 16.
Bài 3: Cho biểu thức: C =
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức C.
Tìm giá trị a để C dương.
HD: a) Điều kiện: , rút gọn biểu thức ta có: C =
C dương khi a >4.
Bài 4: Cho biểu thức D =
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức D.
Tính giá trị của D khi x = .
HD: a) Điều kiện: , rút gọn biểu thức ta có: D = .
b) D =
Bài 5: Cho biểu thức E =
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức E.
b) Tìm x để E = -1.
HD: a) Điều kiện: ,rút gọn biểu thức ta có: E = .
x = 4.
Bài 6: Cho biểu thức: F

Hỏi và đáp