giao duc hoc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về giao duc hoc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Đại Học Hồng Đức
Bộ Môn Tâm Lý Giáo Dục
Thanh Hoá, Ngày 16 tháng 10 năm 2011

BÀI THẢO LUẬN NHÓM THÁNG LẦN 2
Tổ 1 – Lớp K32 CĐSP Toán – Tin
DANH SÁCH NHÓM VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

stt
Họ và Tên
Nhiệm vụ được phân công
XL
Ghi chú

1
LÊ THỊ HÀ A (106C650018)
Tại sao nói bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức hợp lí cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho thế hệ trẻ
A
Nhóm trưởng

2
HOÀNG THỊ PHƯƠNG HẰNG

A
Thư kí

3
PHẠM THU ĐÀN

A

4
TRẦN THỊ HÀ

A

5
NGÂN THỊ HUỆ

A

6
PHẠM THỊ HƯƠNG

B

Tuy nhóm ít người nhưng đã khắc phục được khó khăn để hoần thành tốt bài thảo luận.

Nhóm Trưởng
Lê Thị Hà A

ĐẶT VẤN ĐỀ :
Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với cuộc cách mạng và khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới hiện nay, khoa học và công nghệ đã trở thành ”lực lượng sản xuất trực tiếp” trong đó tri thức và thông tin trở thành yếu tố quan trọng và nguồn tài nguyên đặc biệt có giá trị cao. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất. Thành quả trong nhiều năm qua của nền giáo dục của nước ta đã tạo nên một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức cơ bản vững chắc và gắn bó chặt chẽ với thực tiễn. Họ đã có Những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Theo nghị quyết đại hội Đảng lần X thì phương hướng phấn đấu của nền giáo dục nứơc ta trong giai đoạn mới là: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Theo phương hướng trên thì giáo dục và đào tạo ở các trường được coi là giai đoạn mở đầu của quá trình học tập liên tục. Giáo dục phải trở thành một hệ thống đa dạng, mềm dẻo.
HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
Khái niệm quá trình giáo dục
Quá trình giáo dục là gì?
Cấu trúc của quá trình giáo dục.
Đặc điểm của quá trình giáo dục.
Giáo dục là một quá trình có mục đích xuất phát từ yêu cầu của xã hội và diễn ra lâu dài.
Quá trình giáo dục diễn ra với sự tác động của rất nhiều nhân tố.
Quá trình giáo dục mang tính cụ thể.
Quá trình giáo dục thống nhất với quá rình dạy học.
Bản chất của quá trình giáo dục:
Cơ sở hình thành bản chất của quá trình giáo dục.
Bản chất của quá trình giáo dục.
Phân tích bản chất của quá trình giáo dục.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
Khái niệm quá trình giáo dục :
1. Quá trình giáo dục là gì?
Quá trình giáo dục ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp, là bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể. Quá trình giáo dục theo nghĩa hẹp và quá trình dạy học đều hướng vào hình thành nhân cách và toàn diện theo mục tiêu giáo dục đã xác định. Trong đó quá trình giáo dục là quá trình dưới tác dụng chủ đạo ( tính chất lãnh đạo, điều khiển của quá trình giáo duc tự giác, tích cực, tự lực nhằm hình thành thế giới quan khoa học cùng Mọi phẩm chất quan trọng của nghiên cứu con người công dân , người lao động ).
Quá trình giáo dục là quá trình có tính chất hai mặt, một mặt là sự tác động của nhà giáo dục tới người được giáo dục và mặt khác là sự hưởng ứng của người được giáo dục với Mọi tác động đó và sự tự giác hoàn thiện nghiên cứu của bản thân.
Quá trình giáo dục theo nghĩa hẹp có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình dạy học tức là dạy học nhất thiết phải mang tính giáo dục và giáo dục nhất thiết phải được tiến hành và phần lớn thông qua các môn học nhà truờng. Trong đó quá trình giáo dục với chức năng trội là làm cho học sinh có nhận thức đúng đắn về các yêu cầu, chuẩn mực xã hội

Hỏi và đáp