giao an vat li 9 2 cot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về giao an vat li 9 2 cot, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:14/8/2011
Ngày giảng:16/8/2011
Chương I: Điện học
Tiết 1: Sự PHụ THUộC CủA CƯờNG Độ DòNG ĐIệN VàO HIệU ĐIệN THế GIữA HAI ĐầU DÂY DẫN.

I. Mục tiêu:
Kiến thức:
-Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
-Vẽ và sử dụng được đồ thị b[piểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.
-Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
Kĩ năng:
-Mắc mạch điện theo sơ đồ.
-Sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampekế.
-Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
-Kĩ năng vẽ và sử lí đồ thị.
Thái độ:
-Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi nội dung bảng 1(tr4-SGK), bảng 2(tr5-SGK)
Mỗi nhóm học sinh:
-Một dây dẫn bằng nicrôm chiều dài 1800mm, đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẵn trên trụ sứ (gọi là điện trở mẫu)
– 1 ampe kế có giới hạn đo 1A.
– 1 vôn kế có giới hạn đo 6V, 12V.
– 1 công tắc.
– 1 nguồn điện một chiều 6V.
– các đoạn dây nối.
III. Phương pháp
Trực quan, thực nghiệm.
IV. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập( 5p)
Hoạt động GV
Hoạt động HS

-GV yêu cầu: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 công tắc K. Trong đó vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn.
Giải thích cách mắc vôn kế, ampe kế trong mạch điện đó.
(Gọi HS xung phong)
-GV ĐVĐ: ở lớp 7 ta đã biết khi hiệu điện thế đặt vào bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua bóng đèn càng lớn và đèn càng sáng. Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây hay không? Muốn trả lời câu hỏi này , theo em chúng ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào?
-Trên cơ sở phương án kiểm tra HS nêu GV phân tích đúng, sai =>Tiến hành thí nghiệm.

-HS: Vẽ sơ đồ mạch điện và giải thích cách mắc vôn kế, ampe kế.

-HS đưa ra phương án thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Hoạt động 2: TìM HIểU Sự PHụ THUộC CủA CƯờNG Độ DòNG ĐIệN VàO HIệU ĐIệN THế GiữA HAI ĐầU DÂY DẫN.( 15p )
Mục tiêu: HS thấy được mối qua hệ tỉ lệ thuận giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế
Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung bảng 1(tr4-SGK),
Mỗi nhóm học sinh:
-Một dây dẫn bằng nicrôm chiều dài 1800mm, đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẵn trên trụ sứ (gọi

Hỏi và đáp