giáo án toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về giáo án toán 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 :
1 : HAI

I.Mục tiêu
– Nắm được địng nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm
– Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số
II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên thực hiện
Giáo án, SGK, bảng phụ
Học sinh thực hiện
Tập, SGK
III.Các hoạt động dạy học
KTBC : – Nhắc lại căn bậc hai của một số không âm?
Số dương có bao nhiêu căn bậc hai?
Căn bậc hai của 0 là gi?

Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng

Hoạt động 1
Chia nhóm cho học sinh hoạt động làm ?1
Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:
Giáo viên định nghĩa căn bậc hai số học
Yêu cầu học sinh làm ?2
Gọi học sinh lên bảng sửa bài
Dựa vào bài giải mẫu giáo viên nói phép tóan tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương
Từ đó giáo viên yêu cầu học sinh làm ?3
Chú ý sửa sai cho học sinh, giải thích vì sao các số 64; 81; 1,21 có căn bậc hai số học là

Hoạt động 2
Giáo viên nhắc lại: Với các số a; b không âm nếu
Yêu cầu học sinh lấy ví dụ minh họa cho kết quả đó
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ, để từ đó hình thành cho học sinh kĩ năng giải bài tập

Yêu cầu học sinh làm ?
Tương tự ví dụ 2, giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ 3 từ đó hs hình thành kĩ năng

Yêu cầu học sih làm ?5

Hoạt động theo nhóm

Lắng nghe giáo viên định nghĩa căn bậc hai số học

Làm ?2 theo yêu cầu của giao viên
Một các bạn lên bảng sửa bài, các bạn còn lại nhận xét

Lắng nghe giáo viên để hiwnh thành khái niệm phép khai phương

Làm ?3
Lắng nghe giáo viên nhắc lại kiến thức cũ

Lấy ví dụ minh họa cho kết qua đó

Làm ví dụ theo sự hướng dẫn của giáo viên

Làm ?4

Làm ví dụ theo sự hướng dẫn của giáo viên

Làm ?5
1)Căn bậc hai số học
Định nghĩa: SGK/4
Ví dụ1:
Căn bậc hai số học của 16 là ( =4)

Chú ý

c) a,b >0; a > b a2 > b2

?3
Căn bậc hai số học của 64 là 8 nên căn bậc hai của 64 là 8 và -8

2)So sánh các căn bậc hai số học
Định lí
Với hai số a và b không âm ta có

Ví dụ 2: So sánh
a) 1 và b) 2 và
Giải
a) 1

Hỏi và đáp