giao an toan 6 da sua – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về giao an toan 6 da sua, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 01 TCT : 1
Ngày dạy :
Chương I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: TẬP HỢP . PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
Mục tiêu :
_ Hs làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các vd về tập hợp, nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước .
_ Hs biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng các ký hiệu .
_ Rèn luyện cho hs tư duy linh hoạt khi dùng Các cách khác nhau để viết một tập hợp .
Chuẩn bị :
_ Bảng phụ bài tập củng cố .
Hoạt động dạy và học :
Ổn định tổ chức :
Kiểm tra bài cũ :

Dạy bài mới :

Hoạt động của gv
Hoạt động của hs

HĐ 1: Xác định các đồ vật trên bàn H1 . Suy ra tập hợp các đồ vật trên bàn .
Gv : Hãy tìm một vài vd tập hợp trong thực tế ?
HĐ 2: Gv đặt vấn đề cách viết dạng ký hiệu .
Gv : nêu vd1, yêu cầu hs xác định phần tử thuộc, không thuộc A.
Gv : Giới thiệu các ký hiệu cơ bản của tập hợp : và ý nghĩa của chúng, củng cố nhanh qua vd .
Gv : đặt vấn đề nếu trong một tập hợp có có cả số và chữ thì dử dụng dấu nào để ngăn cách ?
Gv : Tóm tắt nội dung lý thuyết cần nhớ, cách phân biệt .
_ Giới thiệu các minh họa bằng sơ đồ Ven

_ Hs : Quan sát H1 , suy ra kết luận theo câu hỏi gv.

Hs : Tìm ví dụ tập hợp tương tự với đồ vật hiện có trong lớp chẳn hạn .

Hs : trả lời , chú tìm phần tử không thuộc A.

Hs : Chú ý các cách viết phân cách các phần tử ( dấu ‘;’dùng để phân biệt với chữ số thập phân).

Hs : thực hiện tươ người tự phần trên .
_ Chú ý không kể đến thứ tự của phần tử nhưng mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần trong cách viết tập hợp.

Củng cố:
_ Hs làm ?1, BT 1 .
_ Hs làm ?2 ( chú ý : mỗi phần tử của tập hợp chỉ xuất hiện 1 lần , nên tập hợp phải viết là :
_ Giải tương tự với BT 2.
Hướng dẫn học ở nhà :
_ Aùp dụng giải tương tự với các bài tập 3;4;5 ( sgk:tr 6).
_ Lưu ý các minh họa bằng biểu đồ Ven.
Rút kinh nghiệm

Tuần:1 TCT : 2
Ngày dạy :
Bài 2 : TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Mục tiêu :
_ Hs biết được tập hợp số tự nhiên, nắm được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số .
_ Hs phân biệy được tập hợp N và N* , biết sử dụng các ký hiệu biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước của một số tự nhiên .
_ Rèn luyện cho hs tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu .
Chuẩn bị :
_ Hs xem lại kiến thức về số tự nhiên đã học ở tiểu học .
Hoạt động dạy và học :
Ổn định tổ chức :
Kiểm tra bài cũ :
_ Cho vd về một tập hợp .
_ Làm các bài tập 3;4;5 ( sgk : tr 6)
Dạy bài mới :

Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Ghi bảng

HĐ 1 : Gv củng cố tập hợp N đã học ở tiết trước .
_ Gv : Giới thiệu tập hợp N* và yêu cầu hs biểu diễn trên tia số tập hợp N
_ Gv : Củng cố qua vd, xác định số thuộc N mà không thuộc N*
HĐ 2 : gv giới thiệu trên tia số điểm “nhỏ “bên trái, điểm lớn nằm bên phải .
Gv : Giới thiệu các ký hiệu .

Gv : Giới thiệu số liền trước, liều sau
_ Yêu hs tìm vd 2 số tự nhiên liên tiếp ? số liền trước , số liền sau ?
Gv : Trong tập hợp số tự nhiên số nào bé nhất, số nào lớn nhất?
_ Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử ?
Hs : trình bày dạng ký hiệu tập hợp N và N* .
Hs : biểu diễn N trên tia số.

Hs : số 0

Hs : đọc mục a sgk .
Hs : điền vào chỗ …:
3…9; 15…7

Hs : đọc mục b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.