giao an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về giao an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHƯƠNGI :ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG ĐOẠN THẲNG TIA
Ngày soạn :6/9/2016
Ngày dạy:
Tiết 1 ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG ĐOẠN THẲNG. ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
I. Mục tiêu:
-Nhậnbiết được điểm,đường thẳng,điểm thuộc đường thẳng,điểm không thuộc đường thẳng,đường thẳng đi qua hai điểm.
Biết cách vẽ điểm,đường thẳng,điểm thuộc đươơờng thẳng
II. Nội dung chuẩn bị
* GV: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng.
* HS: Vở ghi , dụng cụ học tập, chuẩn bị bài
1.Tổ chức : 6C 6D
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên

Hđ1:1.Tìm hiểu về điểm,đường thẳng
a,Hoạt động nhóm
* Mục đích:
– Nhiệm vụ:Quan sát tranh và nhận xét phần A.B – SGK.tr155.
– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân,nhóm.
– Thiết bị học liệu: Sách hướng dẫn toán 6, bảng phụ.
– Báo cáo: Kết quả bài tập của học sinh trên vở ghi.
1b.Hoạt động chung cả lớp
1c, Hoạt động cá nhân.
2,aHoạt động cá nhân,nhóm.
* Mục đích:
-hiểu được điểm thuộc và không thuộc đường thẳng.
– Có kỹ năng trình bày một bài toán về cách nói,cách viết và vẽ một điểm ,đường thẳng ghi vào vở ghi.
– Nhiệm vụ: Tìm hiểu xem tranh hỏi
Thực hiện quan sát tranh trang 156,157
– Phương thức hoạt động: Hoạt động chung cả lớp .Hoạt động cá nhân,nhóm. Hoạt động cặp đôi.
– Thiết bị học liệu: Sách hướng dẫn toán 6.
– Báo cáo: Học sinh trình bày lại lời giải bài vào vở.
3,a.Hoạt động cá nhân,nhóm.
* Mục đích:
-hiểu được điểm thuộc và không thuộc đường thẳng.
– Có kỹ năng trình bày một bài toán về cách vẽ,cách viết và vẽ một đường thẳng ghi vào vở ghi.
– Nhiệm vụ: Tìm hiểu xem tranh hỏi
Thực hiện quan sát tranh trang 157,158
– Phương thức hoạt động: Hoạt động chung cả lớp Hoạt động cặp đôi.
– Thiết bị học liệu: Sách hướng dẫn toán 6.
– Báo cáo: Học sinh trình bày lại lời giải bài vào vở.
C,Học sinh điền vào chỗ chấm
1a.
– Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bài tập phần A.B
– Giáo viên quan sát học sinh làm bài, hỗ trợ học sinh chưa nắm được bài.
– Phương án đánh giá: gọi đại diện 4 học sinh lên trả lời
– Thời gian: 7’
– Dự kiến tình huống xảy ra:
+ Học sinh làm tốt
1b.
Giáo viên ghi chốt kiến thức
.M

.N .P
a
.A
– Điểm A thuộc đường thẳng d.
– Kí hiệu: A d.
– Điểm B không thuộc đường thẳng d.
– Kí hiệu: B d
( B

(
d
M ( N
Điểm M thuộc đường thẳng a.(M d)
Điểm N không thuộc đường thẳng a
N d
x y
( (
Đường thẳng xy
A B
( (
Đường thẳng AB

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên

Hđ2: Xác định điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng
Hoạt cá nhân
* Mục đích:
– Nhiệm vụ:Quan sát tranh và nhận xét phần– SGK.tr158.
– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân,
– Thiết bị học liệu: Sách hướng dẫn toán 6, bảng phụ.
– Báo cáo: Kết quả bài tập của học sinh trên vở ghi.

– Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bài tập
– Giáo viên quan sát học sinh làm bài, hỗ trợ học sinh chưa nắm được bài.
– Phương án đánh giá: gọi đại diện 3 học sinh lên trả lời
– Thời gian: 10’
– Dự kiến tình huống xảy ra:
+ Học sinh làm tốt
Bài 1 ;A k : Ai : D k; Di
Đường thẳng m và i đi qua C
Bài2
(N
m (M

D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên

Hđ3:Luyện tập
Hoạt cộng đồng
* Mục đích:
– Nhiệm vụ:Quan sát tranh và nhận xét phần– SGK.tr159
– Phương thức hoạt động: Hoạt

Hỏi và đáp