giao an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về giao an, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chủ đề 5.tỉ lệ thức .tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
+ Ngày soạn: 30/09/2013
+ Ngày dạy: /10/2013
I. Mục tiêu: Học xong Chủ đề này HS cần nắm được chuẩn KTKN sau:
1. Kiến thứcHiểu được định nghĩa tỉ số của hai số, Thế nào là tỉ lệ thức, Tính chất của tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau và tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằn nhau.
2. Kỷ năngRèn kỹ năng giải thành thạo các dạng bài tập sử dụng tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau: tìm x, bài tập thực tế.
– Rèn kỹ năng chứng minh các tỉ lệ thức.
3. Thái độCẩn thận trong tính toán
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ.
2. Học sinh:
III. Tiến trình lên lớp:
1.Kiểm tra bài cũ: – Thế nào là tỉ số của hai số? Tỉ lệ thức là gi?
– Hãy viết các tính chất của tỉ lệ thức.
– Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?
2. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng

Hoạt động 1. Bài tập về tỉ lệ thức:
Củng cố kiến thức lý thuyết
– GV treo bảng phụ bài tập 1:
Chọn đáp án đúng:
Bài 1. Cho tỉ lệ thức ta suy ra:
A. B. ad=bc
C. . D. Cả 3 đáp án đều đúng
– HS hoạt động nhóm làm bài tập 1, 2 vào bảng nhóm. Sau 7’ các nhóm treo bảng nhóm, nhận xét
2. Cho tỉ lệ thức ta suy ra:
A. B.
C. D. cả 3 đều đúng
Vận dụng.
Bài 2: Tìm x trong các tỉ lệ thức:
a. x:(-23) = (-3,5):0,35
b.
c.
d.
e. 0,01:2,5 = 0,45x:0,45
– GV yêu cầu HS làm giấy nháp, sau đó gọi 5 HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét
– GV khắc sâu cho HS cách tìm trung tỉ, ngoại tỉ của một tỉ lệ thức
Bài 3 Cho học sinh làm bài tập 69/ SBT
Bài 4. Lập các tỉ lệ thức từ các đẳng thức sau:
5.(-27) = (-9).15
0,45.3,16 = 3,555.0,4
(-6(-27
Hoạt động 2. Bài tập về dãy tỉ số bằng nhau:
Bài tập 5: Tìm x, y, z biết:
a) và x + y = 32
b) 5x = 7y và x – y = 18
c) và xy =
d) và và x – y + z = 32

? Muốn tìm x, y ta làm như thế nào?
HS: ….

GV hướng dẫn cách làm các phần b, c, d.
HS hoạt động nhóm, một nhóm lên bảng báo cáo, các nhóm còn lại kiểm tra chéo lẫn nhau.

Bài tập 6:
GV đưa ra bài tập 2, HS đọc đầu bài.
Một trường có 1050 HS. Số HS của 4 khối 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ với 9; 8; 7; 6. Hãy tính so HS của mỗi khối.

? Để tìm số HS của mỗi khối ta làm như thế nào?
( GV hướng dẫn học sinh cách trình bày bài giải.
HS hoạt động nhóm, đại diện một nhóm lên bảng trình bày bài làm.

Bài tập 7:
GV đưa ra bài tập 3.
Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5.

HS lên bảng trình bày, dưới lớp làm vào vở.

Bài 1:

1-D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.