GIÁO ÁN SỐ HỌC 6. PHẦN I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về GIÁO ÁN SỐ HỌC 6. PHẦN I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn ngày …. tháng….. năm 2008 CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Tiết 01: TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

A/ Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức :
– Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một đối tượng cụ thể ( (thuộc ) hay ( (không thuộc) tập hợp.
– Hs biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng ký hiệu ( và (
2. Kỹ năng : Rèn cho hs tư duy linh hoạt khi dùng Các cách khác nhau để viết một tập hợp
3. Thái độ : nghiêm túc, sôi nỗi tham gia phát biểu xây dựng bài
B/ Chuẩn bị (phương tiện dạy học) :
Giáo viên : SGK + Phấn màu + bảng phụ
Hs: SGK
C/ Tiến trình bài dạy:
I. Ổn định tổ chức (3 phút) : Giới thiệu làm quen với lớp
II. Kiểm tra bài củ: không
III. Dạy học bài mới:
1. Đặt vấn đề chuyển tiềp vào bài mới: Trong chương trình Toán THCS các em sẽ làm quen với các cụm từ như: Tập hợp N các số tự nhiên; Tập hợp Z các số nguyên; … ( trong tiết này ta làm quen với khái niệm Tập hợp (lưu ý: tập hợp là một khái niệm không định nghĩa).
2. Dạy học bài mới:

Hoạt động của GV và hs
Nội dung ghi bảng

1/ Nội dung 1: (7 phút)
– Cho hs quan sát các đồ vật trên bàn GV ( giới thiệu sơ lược tập hợp cho hs
Hs liên hệ trong thực tế lấy thêm VD
2/ Nội dung 2: (20 phút)
– Giới thiệu cách ghi một tập hợp và đọc
– Sử dụng ký hiệu ( và ( thành thạo
– Gọi hs đọc 2 ( A ; 8 ( A……
Viết tập hợp gồm các phần tử từ 0 đến 5
Hs lên bảng ghi : A = ( 0;1;2;3;4;5 (
GV: Đây là cách viết tập hợp theo cách liệt kê (các phần tử)

Ngoài cách viết trên GV giới thiệu cho hs cách viết tập hợp theo cách đặc trưng
B = ( x ( N / x ( 6 (
* Tương tự : Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 10 theo 2 cách.
D = (x ( N / x ( 10( ; D = ( 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9(
* Điền ký hiệu ( và ( vào các ô vuông:
2 D : 8 D ; 12 D

* Viết tập hợp các chữ trong từ “Nha Trang”
1/ Các ví dụ:
(SGK trang 4)

2/ Cách viết các ký hiệu:
VD: A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5.
Viết: A = ( 0;1;2;3;4 (
Gọi: 0,1,2,3,4 là các phần tử của tập hợp.
Ký hiệu: 1 ( A – đọc là 1 thuộc A
7 ( A – đọc là 7 không thuộc A hay 7 không phải là phần tử của tập hợp A.
* Chú ý: có 2 cách viết tập hợp:
+ Liệt kê:
VD: A = ( 2;3;4,7 (
+ Đặc trưng:
VD: B = ( x ( N / x ( 6 (
* Minh họa:
Tập hợp A

IV. Cũng cố – Khắc sâu kiến thức: (13 phút) Luyện tập:
Bài 3: Cho tập hợp A = ( a, b ( ; B = ( b, x, y (. Điền vào ô trống:
b ( B : a ( A ; c ( B
Gọi hs lên bảng điền vào ô vuông cả lớp cùng theo dõi
Bài 4: GV chuẩn bị các bảng như H3; H4; H5 – SGK trang 6.
Gọi hs viết tên: A = ? ; B = ? ; M = ? ; H = ? ;
V. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2 phút)
Hướng dẫn bài tập 5
Học thuộc và sử dụng thành thạo 2 ký hiệu ( và (
Bài tập 7,8 ,9 sách bài tập
Xem trước bài : Tập hợp các số tự nhiên.
D/ Rút kinh nghiệm:

************************************************************
Soạn ngày …. tháng….. năm 2008
Tiết 02: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

A/ Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức :
– Học sinh nắm được tập hợp STN, quy ước về STN trong tập các STN,

Hỏi và đáp