Giao an so hoc 6 HKII (da sua) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Giao an so hoc 6 HKII (da sua), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần :19
Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết : 59
§9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
I. MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh cần :
Kiến thức : Hs hiểu các tính chất : Nếu a = b thì a + c = b + c và ngược lại
Nếu a = b thì b = a
– Hs hiểu và nắm vững quy tắc chuyển vế
2. Kỹ năng : Hs có kĩ năng vận dụng các tính chất trên và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế
3. Thái độ :
II. CHUẨN BỊ :
1. Bài tham khảo : sách hướng dẫn GV, sách giáo khoa
2. Phương pháp : trực quan, thuyết trình, giảng giải
3. Đồ dùng dạy học : Chiếc cân bàn, hai quả cân có khối lượng 1 Kg và hai nhóm đồ vật có khối lương bằng nhau
Bảng phụ viết các tính chất của đẳng thức, quy tắc chuyển vế và bài tập
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP :
1. Ổn định – KTSS :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Giảng bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG

Gv: giới thiệu cho Hs thực hiện như hình 50 trang 85
Hs : quan sát, trao đổi và rút ra nhận xét : Khi cân thăng bằng, nếu đồng thời cho thêm hai vật có khối lượng bằng nhau vào 2 đĩa cân thì cân vẫn thăng bằng
– Ngược lại nếu đồng thời bớt 2 vật có khối lượng bằng nhau ở 2 đĩa cân thì cân vẫn thăng bằng
Gv: Giới thiệu khái niệm về đẳng thức a = b
Gv : Từ phần thực hành trên cân đĩa, em rút ra Mọi nhận xét gì về tính chất của đẳng thức ?
Hs : Nếu thêm cùng một số vào hai vế của đẳng thức, ta vẫn được một đẳng thức
a = b =>a + c = b + c
a + c = b + c =>a = b
a = b =>b = a

Áp dụng các tính chất của đẳng thức vào ví dụ
Gv : Làm thế nào để vế trái chỉ còn x ?
Hs : Lên bảng làm bài ?2
Gv : Chỉ vào phép biến đổi sau đây
x – 2 = – 3
x = – 3 + 2

x + 4 = – 2
x = – 2 – 4
và hỏi : Em có nhận xét gì khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ?
Gv : giới thiệu quy tắc chuyển vế trang 86 Sgk
Hs : gghi quy tắc chuyển vế vào vở và làm ví dụ trong Sgk
H s: làm bài tập ?3
Gv : giới thiệu nhận xét để chứng tỏ phép trừ trong Z cũng đúng với phép trừ trong N đã học

1. Tính chất của đẳng thức

Nếu a = b thì a + c = b + c
Nếu a + c = b + c thì a = b
Nếu a = b thì b = a

2. Ví dụ
Tìm x Z, biết
x – 2 = – 3
x – 2 + 2 = – 3 + 2
x = -1
x + 4 = – 2
x + 4 +(-4) = – 2 + (-4 )
x = – 6

3. Quy tắc chuyển vế
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “ –“ đổi thành dấu “+”

Nhận xét Sgk trang 86

4. Củng cố – Dặn dò :
Nhắc lại các tính chất của đẳng thức và quy tắc chuyển vế
Cho Hs làm bài tập 61, 63 trang 87 Sgk
Bài tập 61 : a) 7 – x = 8 – ( – 7 ) b ) x = – 3
7 – x = 8 + 7
– x = 8 + 7 – 7
– x = 8
x = – 8
Về nhà học thuộc các tính chất, quy tắc chuyển vế.
Làm bài tập 62, 64, 65 Sgk trang 87
5. Rút kinh nghiệm và bổ sung sau tiết dạy :

Tuần : 19
Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết : 60
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
I. MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh cần :
Kiến thức :
– Hs hiểu và tính đúng tích hai số nguyên khác dấu .
2. Kỹ năng : Hs có kĩ năng vận dụng phép nhânh hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.