giao an NGLL 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về giao an NGLL 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 9/ 09/ 2012
Ngày giảng : 11/9/2012
Chủ đề Tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp
I.Mục tiêu:
-Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
-Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường,lớp.
Kĩ năng sống HS biết lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp năng động
-Giúp HS tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.
II.Phương hướng:
– Báo cáo và thảo luận.
– Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
III.Chuẩn bị:
-Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 & phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
-Phiếu bầu.
-Một số tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
-Hát 1 bài hát tập thể.
-Tuyên bố lý do.
2. Thảo luận:
-Lớp trưởng: Đọc báo cáo về hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm qua & phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
-Cả lớp góp ý kiến.
-Ngừơi điều khiển tổng kết.
3.Bầu cán bộ lớp mới:
– Người điều khiển nhắc lại Những tiêu chuẩn của đội ngũ ban cán sự lớp trong năm học cuối cấp THCS.
-Đề nghị mọi người ứng cử,đề cử danh sách mới.
– Bầu ban kiểm phiếu.
– Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu.
– Tiến hành bầu bằng phiếu (hoặc biểu quyết).
– Ban kiểm phiếu làm việc.
– Các tiết mục văn nghệ xen kẻ.
– Công bố kết quả ban cán sự lớp gồm có:
1. Đỗ Mai Uyên (Lớp trưởng)
2.Đoàn Thị Thanh Hường. (Chi đội trưởng).
3.Đỗ Danh Hùng (Lớp phó văn thể).
4. Hoàng Thu Phương (Lớp phó lao động)
– Ban cán bộ mới nhận nhiệm vụ.
– Giáo viên phát biểu ý kiến.
V.Kết thúc hoạt động:
-Tuyên dương, phê bình tinh thần tham gia của học sinh
VI. Rút kinh nghiệm
.

Ngày soạn : 16/9/2012
Ngày giảng :18/9/2012
Chủ đề Tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Hoạt động II: Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS

I.Mục tiêu:
-Hs hiểu nhiệm vụ & quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lý, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS
Kĩ năng sống Hs biết quyền và nghĩa vụ của hs lớp 9

II.Phương pháp:
-Trao đổi, thảo luận.
III.Chuẩn bị:
-Điều 13, 28, 29, 31 công ước LHQ về quyền trẻ em.
-Các câu hỏi thảo luận.
-Giấy khổ lớn,bút xạ…
-Các tiết mục văn nghệ. IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
-Hát 1 bài hát tập thể.
2. Thảo luận:
-Người điều khiển nêu câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Theo công ước LHQ về quyền trẻ em, bạn đọc thấy mình có Mọi quyền gì?
Câu2: Là HS lớp 9 các bạn thấy mình phải thực hiện tốt Các nhiệm vụ gì?
Câu3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
Câu4: Để thực hiện tốt Những nhiệm vụ đó, cần Những biện pháp gì?
-Học sinh thảo luận theo tổ.
-Đại diện của tổ báo cáo kết quả thảo luận.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-Người điều khiển chốt lại các nhiệm vụ chính của HS lớp 9 là: Phải phát huy truyền thống của trường, cụ thể là:
+Phải hoàn thành chương trình các môn học có kết quả tốt.
+Phải đỗ tốt nghiệp THCS.
+Phải rèn luyện đạo đức tốt.
3.Văn nghệ:
-Người điều khiển giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ (đã chuẩn bị) lên biểu diễn, hoặc xen kẻ trong quá trình thảo luận.
V.Kết thúc hoạt động:
-Giáo viên nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.