giao an KTra chuong II (chuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về giao an KTra chuong II (chuan), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 46: KIỂM TRA CHƯƠNG II

MỤC TIÊU:
– Kiểm tra sự hiểu bài của HS.
– Kiểm tra khả năng nhận biết, thông hiểu các định nghĩa, định lí đã học
– Biết vận dụnh các định lý để suy luận , tính toán số đo góc.
B. PHƯƠNG PHÁP: kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận
C. CHUẨN BỊ
– Gv: ma trận đề và đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm
– HS : Chuẩn bị giấy kiểm tra, dụng cụ vẽ hình, ôn kiến thức cơ bản đã học
MĐ nhận biết
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tổng ba góc của một tam giác
1
0,5

1
0,5
1
3,0
1
0,5

4
4,5

1 số tam giác đặc biệt
2
1,0

2
1,0

4
2,0

Tam giác bằng nhau
1
0,5

2
3.0
3
3,5

4
2,0
4
4,5
3
3,5
11
10

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định lớp (1’)
II. Phát đề bài, làm bài (42’)
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
*Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Cho (ABC=(DEF biết . Số đo của là:
a. 500 b. 600 c. 700 d. Không xác định được
Câu 2: Trong hình bên giá trị của góc x là:
a. 400 b. 700
c. 250 d. 1400

Câu 3: Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lí về tính chất góc ngoài của tam giác:
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong
Mỗi góc ngoài của tam một giác bằng tổng của hai góc trog không kề với nó
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ba góc trong
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của một góc trong và góc kề với nó
Câu 4: Bộ ba số đo nào sau đây là số đo của ba góc trong một tam giác cân
a. 1200; 350; 350 b. 900; 450; 450 c. 1100; 400;400 d. 550; 550 ;550
Câu 5: Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây không đúng
Tổng hai góc nhọn bằng 900
Hai góc nhọn phụ nhau
Hai góc nhọn bù nhau
Tổng hai góc nhọn bằng nữa tổng ba góc của tam giác
Câu 6: Tam giác nào không là tam giác vuông trong các tam giác có số đo dưới đây:
7cm ;7cm; 10cm
3cm ;4cm ;5cm
6cm ;8cm;10cm
d. Cả ba tam giác trên.
Câu 7: Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 6 cm. Cạnh huyền bằng 2.5 lần cạnh góc vuông đã cho. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:
a. 15 b. 21 c. d.
Câu 8: Cho (ABC có . Tia phân giác trong của góc A cắt BC ở D. Số đo của góc ADB là:
a. 550 b. 600 c. 650 d.Một kết quả khác
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC (D(AC). Kẻ CE vuông góc với AB (E(AB). BD và CE cắt nhau tại I.
Chứng minh rằng: (BDC = (CEB
So sánh
Đường thẳng AI cắt BC tại H. Chứng minh rằng: AI vuông góc với BC tại H
Chứng minh rằng: ED // BC.
IV. Đáp án và biểu điểm:
A. Trắc nghiệm khách quan(4điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. (4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
b
a
b
b
c
c
d
c

Tự luận(6điểm)
Bài 1(6điểm):
Vẽ hình, viết GT, KL đúng được (0,5 điểm)

a. Hai tam giác vuông BDC và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.