GIÁO ÁN HINH_HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về GIÁO ÁN HINH_HAY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 1 Ngày soạn 8/9/2007
Tiết 1
Chương I:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

§1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I. MỤC TIÊU:
-HS hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh; nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
-HS có kĩ năng: vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước; nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình; bước đầu tập suy luận.
II. CHUẨN BỊ:
– GV: SGK, thước thẳng, phấn màu, thước đo góc.
– HS: Dụng cụ học tập, thước đo góc,biết vẽ góc, đo góc.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh (15 phút)

GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 13 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc.
->GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa.
GV hỏi: 1 và 4 có đối đỉnh không? Vì sao?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82:
1)

a) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy’.
b) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

-HS phát biểu định nghĩa.

-HS giải thích như định nghĩa.

2)
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hình 1

Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh.

GV yêu cầu HS làn ?3: xem hình 1.
a) Hãy đo 1, 3. So sánh hai góc đó.
b) Hãy đo 2, 4. So sánh hai góc đó.
c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày. GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất.
-GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) ->tập suy luận.
GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?

a) 1 = 3 = 32o
b) 2 = 4 = 148o
c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

HS: chưa chắc đã đối đỉnh.
II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hoạt động 3: Củng cố (12 phút)

GV treo bảng phụ Bài 1 SBT/73:
Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Bài 1 SBT/73:
a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e. Vì mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
-Học bài, làm 3, 4 SGK/82; 3, 4, 5, 7 SBT/74.
-Chuẩn bị bài luyên tập.
Tuần 1 Ngày soạn: 8/9/2007
Tiết 2
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
– HS được khắc sâu kiến thức về hai góc đối đỉnh.
– Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào bài toán.
II. CHUẨN BỊ:
– GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.
– HS: SGK, thước đo góc.
III: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh?
Sữa bài 4 SGK

Hỏi và đáp