Giao an hinh on vao 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Giao an hinh on vao 10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

(NỘI DUNG ÔN THI VÀOLỚP 10 – PTTH – PHẦN HÌNH HỌC

CÁC CHỦ ĐỀ TRONG HÌNH HỌC

Chủ đề 1: CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC HÌNH HỌC
Chủ đề 2: CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM CÙNG THUỘC MỘT
ĐƯỜNG TRÒN.
Chủ đề 3: CHỨNG MINH QUAN HỆ TIẾP XÚC GIỮA ĐƯỜNG
THẲNG; ĐƯỜNG TRÒN VỚI ĐƯỜNG TRÒN
Chủ đề 4: CHỨNG MINH ĐIỂM CỐ ĐỊNH.
Chủ đề 5: TÌM SỐ ĐO GÓC ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, DIỆN TÍCH
VÀ THỂ TÍCH CÁC HÌNH.
Chủ đề 6: TOÁN QUỸ TÍCH VÀ DỰNG HÌNH.
Chủ đề 7: BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC.

MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO (phần hình học)

—————————————–

Ngày soạn: 16/5/12
Ngày dạy: 18/5/12
Tiết 1 – 2 CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC HÌNH HỌC
MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản và các phương pháp cm hệ thức hình học
2. Kỹ năng:
+ Biết vận dụng để giải các bài tập về cm đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau,cung bằng nhau…
3. Thái độ:
+ Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc; say mê khoa học
CHUẨN BỊ:
+ Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1. Chứng minh tổng hoặc hiệu hai đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng thứ ba:
? Để c/m tổng hoặc hiệu hai đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng thứ ba ta làm thế nào?

2. Chứng minh tổng hoặc hiệu hai góc bằng một góc thứ ba:
?Để c/m tổng hoặc hiệu hai góc bằng một góc thứ ba ta làm thế nào?
3. Chứng minh hai biểu thức hình học bằng nhau:
? Để chứng minh hai biểu th ức hh bằng nhau ta thường cm như thế nào?

II.VÍ DỤ:
1. Cho góc vuông xOy và một điểm A cố định trên cạnh Ox sao cho OA = a.
Trên cạnh Oy lấy hai điểm M và N sao cho OAM = ONA =.
Chứng minh:
a2 = OM.ON

Để chứng minh hệ thức trên ta làm làm thế nào?
+ Dựa vâo tam giác đồng dạng
Cụ thể: a2 = OM.ON ( OA.OA = OM.ON
(

2. Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn O. Trên cung nhỏ BC lấy điểm M. Gọi D là giao điểm của MA với BC. Chứng minh:
MA = MB + MC

? Dùng phương pháp nào? để chứng minh tổng trên?
– Trên MA tạo ra tổng của hai đoạn thẳng: Một đoạn bằn MB và một đoạn bằng MC bằng cách lấy trên MA một điểm N sao cho
MN = MB và chứng minh AN = MC.
3. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn O. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D và cắt đường tròn tại E. Tiếp tuyến của đường tròn tại
E cắt các tia AB và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh:
a) AB.AC = AD.AE.
b) AB.AC – BD.CD = AD2
?Dựa vào phương pháp nào để chứng minh hệ thức AB.AC = AD.AE.
+ Dựa vào tam giác đồng dạng
? Hãy phân tích để tìm tam giác đồng dạng?
AB.AC = AD.AE
? Dựa vào phương pháp nào để cm
AB.AC – BD.CD = AD2
+ Trước hết ta dựa vào tam giác đồng dạng để tìm hệ thức: AD.AE
+ Liên quan đến AD.AE có hai tam giác ADB và CED
+ Hai tam giác đó đồng dạng ta sẽ có:
AD.ED = BD.CD
+ Theo câu a) ta có AB.AC = AD.AE
Như vậy:
AB.AC – BD.CD = AD.AE – AD.ED
= AD(AE – ED) = AD.

Hỏi và đáp