GIAO AN HINH HOC 9 NAM HOC 2010-2011 (CUC HOT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về GIAO AN HINH HOC 9 NAM HOC 2010-2011 (CUC HOT), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I: Hệ thức lượngtrong tam giác vuông

Tiết 1: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Ngày soạn : 22/08/2009 Ngày giảng: 25/08/2009

Thứ
Ngày
Tiết
Lớp
Sĩ số
Tên HS vắng

9A

9B

9C

A.Mục tiêu:
+ Về kiến thức:HS cần nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng trong Hình 1 Sgk-64.
+ Về kỹ năng:- Biết thiết lập các hệ thức b2=a.b`; c2=a.c`; h2=b`.c` và củng cố Định lí Pitago:
a2= b2+c2.
– Biết vận dụng các hệ thức trên để giải các bài tập.
B.Chuẩn bị:
– GV: Bảng phụ ghi bài tập; phiếu bài tập.
– HS: Bảng phụ nhóm; Bút dạ; Dụng cụ vẽ hình: Thước kẻ, compa, Êke.
C. Phương pháp dạy học :
– Chủ yếu là gợi mở vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề, đan xen hoạt động nhóm .
D.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ-Đặt vấn đề bài mới:
+ĐVĐ – Giới thiệu kiến thức của chương I:
– ở lớp 8 đã nghiên cứu về tam giác đồng dạng. Trong phần này ta tiếp tục nghiên cứu các hệ thức lượng trong tam giác vuông và coi đây là một ứng dụng của tam giác đồng dạng.
+Nghe GV giới thiệu kiến thức của chương I

2.Hoạt động 2: Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
-Xét tam giác vuông ABC:
Â= 90o ,BC=a; AC= b; AB = c; AH = h; CH=b`;BH = c`.
A

B C
c` H b`
+HDHS Chứng minh ĐL1:
-Xét hai tam giác AHC và BAC có Mọi yếu tố nào bằng nhau?
AHC BAC=>tỉ số?
+ Yêu cầu HS giải VD1:
Ta có: b2=?, c2=? =>b2+c2=?
-Xét hai tam giác AHC và BAC. Ta có AHB=BAC=900; góc C chung)
AHC BAC

Tương tự ta có c2= ac`
-Xét tam giác vuông ABC: Â= 90o Ta có: b2+ c2 = ab`+ac`= a(b`+c`)= a2

3.Hoạt động 3: Tìm hiểu: Hệ thức liên quan đến đường cao:
+ Yêu cầu HS nêu gt, kl của định lí ?
HS nêu gt và KL của định lý

+HDHS Chứng minh ĐL1:
-Xét hai tam giác AHB và CHA có Những yếu tố nào bằng nhau?
AHB CHA=>tỉ số nào?

-Xét hai tam giác AHB và CHA Ta có: Góc AHB=GócCHA=900;
ABH = CAH góc có cạnh tương ứng vuông góc
AHB CHA

4.Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng hệ thức (2):
C

B D

A E
Để tính chiều cao của cây cần tính cạnh nào? Vậy phải áp dụng ĐL nào?
Theo Định lí 2 ta có:
BD2 = AB.BC=>(2,25)2 = 1,5. BC

Vậy chiều cao của cây là: AC = AB + BC
=1,5 + 3,375= 4,875m

5.Hoạt động 5: Vận dụng-Củng cố:
-Nêu nội dung của

Hỏi và đáp