Giáo án Hình Học 9 Chương IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Giáo án Hình Học 9 Chương IV, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương IV

Bài 1 : HÌNH TRỤ
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
I.Mục tiêu:
1. : HS nắm được đáy, trục, mặt xung quanh, … sinh, độ dài đường cao, mặt cắt của hình trụ.
Công thức diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ.
2. : T ính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ.
3. Thái độ: Rèn luyện tính tích cực, cẩn thận, chính xác
II.Chuẩn bị: Thầy: Compa, thước, bảng phụ, mô hình:
Trò: xem bài trước ở nhà
III. Phương pháp: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, trực quan, vấn đáp,gợi mở.
IV.Tiến trình dạy học
NỘI DUNG
HỌAT ĐỘNG GV
HỌAT ĐỘNG HS

HOẠT ĐỘNG 1 (10p)
1. Hình trụ :

* Hình trụ có :
-Hai đáy:hìnhtròn (D,DA) và (C, CB).
– Trục : đường thẳng DC.
– Mặt xung quanh : do cạnh Ab quét tạo thành.
– Đường sinh : Ab, EF
– Độ dài đường cao : độ dài AB hay EF
* Lọ gốm có dạng một hình trụ.

GV treo bảng phụ vẽ hình 73 cho HS quan sát

Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta được một hình trụ.

Các yếu tố của hình trụ gồm có gì ? Nhận xét?

_ Trục của hình trụ ?

_ Mặt xung quanh là phần nào ?

_ Đường sinh là gì ?

HS quan sát hình vẽ trên bảng và nhận xét

– Hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

– Đường sinh vuông góc với hai mặt phẳng đáy.

– Trục : đường thẳng DC.

– Mặt xung quanh : do cạnh Ab quét tạo thành.

– Đường sinh : Ab, EF

– Độ dài đường cao : độ dài AB hay EF
HS khác nhận xét

HOẠT ĐỘNG 2 (8p) cắt
2. Mặt cắt :
– Phần mặt phẳng bị giới hạn bên trong hình trụ khi cắt hình trụ.
– Là hình tròn bằng hình tròn đáy nếu cắt theo một mặt phẳng song song với đáy.
Là hình chữ nhật nếu cắt theo một mặt phẳng song song với trục.
– Mặt nước ở trong C thủy tinh và ống phần nghiệm đều là Mọi hình tròn.
* Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy

*Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục DC

HOẠT ĐỘNG 3 (10p): Diện tích xung quanh của hình trụ

3. Diện tích xung quanh của hình trụ :

Diện tích xung quanh của hình trụ :

Sxp = 2xp = 2(.r.h

(r : bán kính đường tròn đáy, h : chiều cao).

* Diện tích toàn phần của hình trụ :
Stp 2 (.r.h + 2(.r2

GV đưa mô hình bằng giấy ra cho Hs quan sát

Cho hình trụ bằng giấy.
– Cắt rời hai đáy
– Cắt dọc đường hình mặt xung quanh, trải phẳng ra.

Giới thiệu
– Diện tích xung quanh.
– Diện tích toàn phần của hình trụ.

Diện tích một hình tròn, bán kính 5cm :
5.5. 3,14 = ( (cm2)
Diện tích hình chữ nhật :
(5.2 .3,14). = ( (cm2)
Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy :
( . 2 + ( = ( (cm2)

HOẠT ĐỘNG 4 (10p): Thể tích hình trụ
4. Thể tích hình trụ :
* Thể tích hình trụ :
V = Sh = (.r2.h
S : diện tích hình tròn đáy
h : chiều cao
VD : tính thể tích của vòng bi
V = V2 – V1 = (a2h – (b2h
= ( (a2 – b2)

HS ghi công thức tính thể tích hình trụ vào tập
_ Đọc ví dụ trong SGK
_ Vòng bi có thể xem là hai hình trụ lồng nhau
_ Thể tích vòng bi bằng thể tích hình trụ lớn trừ thể tích hình trụ nhỏ

Hoạt động 5 (7p)
BT áp dụng
Bài tập miệng : BT 1, 2, 3/ 115
Nhóm 1 (bài tập

Hỏi và đáp