Giáo án Hình Học 9 Chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Giáo án Hình Học 9 Chương III, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20/01/2010

Tuần 3:
Tiết 37:
CHƯƠNG III: GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN
§1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

I. Mục tiêu:
– Nhận biết được góc ở tâm, có thể chỉ ra hai cung tương ứng, trong đó có một cung bị chắn.
– Thành thạo về cách đo góc ở tâm. Biết so sánh hai cung trên một đường tròn thông qua việc so sánh góc ở tâm.
– Hiểu và vận dụng được định lí về “cộng hai cung”.
– Rèn luyện học sinh kỹ năng vẽ, đo cẩn thận và suy luận lôgíc.
II. Phương tiện dạy học:
– Sách giáo khoa, giáo án, thứớt thẳng, compa, phấn màu. Mô hình hình tròn.
III. Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc ở tâm
10 phút

– GV giới thiệu nội dung chương III và giới thiệu nội dung bài mới.
– Đưa bảng phụ có hình ảnh góc ở tâm giới thiệu với học sinh.
? Vậy góc như thế nào được gọi là góc ở tâm?
? Với hai điểm nằm trên đường tròn thì nó sẽ chia đường tròn thành mấy cung?
– GV giới thiệu cho học sinh kí hiệu về cung. Kí hiệu cung nhỏ cung lớn trong một đường tròn.
– GV giới thiệu phần chú ý.

– Là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
– Thành hai cung.

– Học sinh ghi bài

– Học sinh ghi bài
1. Góc ở tâm

Định nghĩa: Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.
Kí hiệu:
– Cung AB được kí hiệu là
– là cung nhỏ.
là cung lớn.
Chú ý: – Với thì mỗi cung là một nửa đường tròn.
– Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. là cung bị chắn bởi góc
– Góc chắn nửa đường tròn.

Hoạt động 2: Số đo cung
8 phút

– GV yêu cầu một học sinh lên bảng đo góc AOB chắn cung nhỏ AB, rồi tính góc AOB chắn cung lớn.
– Gọi một học sinh đọc định nghĩa trong SGK.
– Giới thiệu kí hiệu. Yêu cầu học sinh đọc và trình bày bảng ví dụ SGK.
– Giới thiệu phần chú ý.
– Học sinh thực hiện
chắn cung nhỏ là 1000
chắn cung lớn là 2600
– Học sinh thực hiện
– Trình bày bảng

2. Số đo cung

Định nghĩa: (SGK)
Số đo cung AB được kí hiệu sđ
Ví dụ: sđ= 1000
sđ= 3600 – sđ= 2600
Chú ý: (SGK)

Hoạt động 3: So sánh hai cung
8 phút

? So sánh hai cung thì hai cung đó phải như thế nào?
? Hai cung như thế nào là hai cung bằng nhau?

? Tương tự trong hai cung khác nhau ta so sánh như thế nào?
– GV giới thiệu kí hiệu.
– Cùng một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau.

– Chúng có cùng số đo

– Cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn.
3. So sánh hai cung
Chú ý: Ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau.
Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau. Kí hiệu:
Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn. Kí hiệu: hoặc

Hoạt động 4: Khi nào thì sđ= sđ+ sđ
10 phút

? Cho C là một điểm nằm trên cung AB vậy C chia cung AB thành mấy cung?

? Vậy khi nào thì sđsđsđ

? Làm bài tập ?2

– Thành hai cung AC và CB.

– Khi C là một điểm nằm trên cung AB.

– Trình bày bảng ?2
4. Khi nào thì sđsđsđ
Cho C là một điểm nằm trên cung AB, khi đó ta nói: điểm C chia cung AB thành hai cung AC và CB.

Điểm C nằm trên cung nhỏ AB Điểm C nằm trên cung lớn AB
Định lí: (SGK)
Chứng minh: (Bài tập ?2)

Hoạt động 5: Củng cố
7 phút

– Gọi một học sinh đọc bài 2 trang 69 SGK. Yêu cầu học sinh

Hỏi và đáp