Giáo án Hình Học 9 Chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Giáo án Hình Học 9 Chương II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 26/10/2009 Ngày dạy: /11/2009

Tuần 10:
Tiết 20:
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
§1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu:
– Học sinh nắm được định ngiã đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn.
– Học sinh năm được đường tròng là hình có tâm đối xứng có trục đối xứng.
– Học sinh biết cách dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng. Biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong, nằm bên ngoài đường tròn.
II. Phương tiện dạy học:
– Sách giáo khoa, giáo án, thứớt thẳng, compa, phấn màu. Mô hình hình tròn.
III. Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Nhắc lại về đường tròn
10 phút

– Yêu cầu học sinh vẽ đường tròn tâm O bán kính R.
– Giáo viên đưa ra kí hiệu về đường tròn, và cách gọi.

? Nêu định nghĩa đường tròn.
– Gv đua bảng phụ giới thiệu 3 vị trí của điểm M đối với đường tròn (O;R).
? Em nào cho biết các hệ thức liên hệ giữa độ dài đọan Om và bán kính R của đường tròng O trong từng trường hợp của các hình vẽ trên bảng phụ?
– Gv viên ghi lại các hệ thức dưới mỗi hình.

– Học sinh thực hiện…

– Học sinh tra lời…

– Điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) OM>R.
– Điểm M nằm trên đường tròn (O;R) OM=R.
– Điểm M nằm trong đường tròn (O;R) OMR.
Hình 2: điểm M nằm trên đường tròn (O;R) OM=R.
Hình 3: điểm M nằm trong đường tròn (O;R) OM

Hỏi và đáp