Giáo án HÌnh học 9 (2 cột)Sông LÔ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Giáo án HÌnh học 9 (2 cột)Sông LÔ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I :
hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ngày giảng: ……………………

Tiết 1: một số hệ thức về cạnh và góc
trong tam giác vuông
I. Mục tiêu:
* Học sinh cần nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1 sgk tr 64
* Học sinh biết thiết lập các hệ thức b2 = a.b’; c2 = a.c’; h2 = b’. c’; và củng cố định lí pi tago a2 = b2 + c2
* Có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của thầy:
* Bảng phụ ghi các bài tập
* Thước thẳng, eke
2. Chuẩn bị của trò:
* Ôn lại các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông; định lý Pitago
* Thước thẳng, eke
III. Tiến trình dạy học:
1. chức: 9A: 9B: 9C:
2. Kiểm tra bài cũ:
G: ở lớp 8 chúng ta đã được học về tam giác đồng dạng. Chương I này là một ứng dụng của hai tam giác đồng dạng.
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt

HĐ1 Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
G : Đưa bảng phụ có hình vẽ 1 tr 64 sgk và giới thiêu các ký hiệu trên hình
H: Vẽ hình vào vở
G: Gọi học sinh đọc nội dung định lý 1
H: Đọc định lí
? Muốn chứng minh đẳng thức dạng tích ta chứng minh bằng cách nào?
? Để chứng minh hai tam giác đồng dạng ta phải chứng minh chúng thoả mãn điều kiện gì?
G: Y/c 1Học sinh chứng minh trên bảng
H1: Lên bảng trình bày Xét ABC và HAC
có ( A =( H = 90o, Góc C chung
ABC đồng dạng HAC (g-g)
AC2 = BC. HC
Hay b2 = a . b’
G: Y/c Thảo luận, nhận xét
G: Tương tự hãy c/m c2 = ab’
H: Thảo luận, nhận xét
G: Đưa bảng phụ có ghi bài tập 2 sgk tr 68
Gọi học sinh tính x và y
G: Nhận xét, sửa sai nếu có
G: Liên hệ giữa 3 cạnh của tam giác vuông ta có định lí Pitago. Hãy phát biểu nội dung định lí
? Dựa vào nội dung định lí 1 chứng minh định lí Pi ta go
G: Hướng dẫn học sinh chứng minh
H: Chứng minh như SGK
G: Vậy từ nội dung định lí 1 ta cũng suy ra được định lí Pitago
HĐ2 Một số hệ thức liên quan tới đường cao
Gọi học sinh đọc nội dung định lí 2
H: Đọc định lí2
? Với các qui ước ở hình 1a cần chứng minh hệ thức nào?
? Hãy phân tích đi lên để tìm hớng chứng minh(G hướng dẫn)
H: Phân tích theo hướng dẫn
G: Y/c HS lên bảng trình bày c/m
Xét AHB và CHA có
(AHB =( CHA = 900
(BAH = (ACH ( cùng phụ (HAC)
AHB đồng dạng CHA (g-g)
AH2 = BH. CH
Hay h2 = b’ . c’
G: Y/c HS Thảo luận, nhận xét
G: Yêu cầu học sinh làm ?1
áp dụng nội dung định lí 2 vào giải ví dụ 2 sgk tr 66
G đưa bảng phụ có ghi ví dụ 2. Đề bài yêu cầu ta tính độ dài nào?? Ta cần tính độ dài nào trước
Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.