giáo án hình 9 tuần 9-13 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về giáo án hình 9 tuần 9-13, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương II

TU 9 Tiết 17
Sự xác định đường tròn
Tính chất đối xứng của đường tròn
Ngày soạn :
Ngày giảng:
I. mục tiêu:
* Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm đường tròn, các cách xác định đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn. Nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng là tâm đường tròn và có vô số trục đối xứng.
* Kỹ năng: Học sinh nắm được cách dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng, biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong hay bên ngoài đường tròn. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác.
* Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận
II. Chuẩn bị:
* Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
* Học sinh: thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III.Các hoạt động dạy học
1. định tổ choc(2ph): + Lớp 9a :
+ Lớp 9b :
2. Kiểm tra bài cũ(3ph): Giáo viên giới thiệu sơ lược nội dung của chương
3. Bài mới(35ph):
HĐ của thầy
HĐ của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Đường tròn, vị trí của một điểm so với đường tròn(10ph)

– Gv vẽ đường tròn tâm O bán kính R lên bảng
?Nhắc lại khái niệm đường tròn đã học ở lớp6?
– Gv nhận xét chốt lại và giới thiệu ký hiệu
?Cho điểm M bất kỳ, nhận xét về vị trí của điểm M so với đường tròn (O)?
?Khi nào thì điểm M ( (O, R)?
– Từ đó gv nhận xét nêu 3 vị trí của điểm M so với (O, R)

– Gv treo bảng phụ nội dung ?1, yêu cầu hs trả lời.
So sánh góc OHK và góc OKH

– Gv nhận xét chốt lại
– Hs vẽ vào vở

– Hs nhớ lại trả lời

– Hs nêu được ba vị trí: Nằm trên, nằm trong hoặc nằm ngoài đtròn
– Hs trả lời: Khi OM = R
– Hs nắm được vị trí của điểm M phụ thuộc vào khoảng cách từ nó đến tâm

– 1 hs đứng tại chổ trả lời và giải thích, hs khác nhận xét

1. Nhắc lại về đường tròn:
* Định nghĩa: SGKT97
Ký hiệu: (O, R) hoặc (O)

* Vị trí của điểm M so với (O, R):
– Điểm M thuộc đường tròn:
M( (O, R) ( OM = R
– Điểm M nằm ngoài đường tròn
( OM > R
– Điểm M nằm trong đường tròn
( OM < R
?1 Ta có:

lí liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác.

Hoạt động 2: cách xác định đường tròn(10ph)
– Gv: một đường tròn xác định khi biết Những yếu tố nào?

– Gv yêu cầu hs làm ?2 sgk

– Gv gọi hs trả lời
– Gv nhận xét chốt lại
?Qua hai điểm có xác định được một đường tròn không?

– Gv yêu cầu hs làm ?3 sgk
– Sau khi hs làm xong, gv nhận xét chốt lại cách vẽ
– Gv dẫn dắt đi đến khẳng định như sgk
-Từ hình vẽ gv dẫn dắt giới thiệu đtròn ngoại tiếp tam giác,

Hỏi và đáp