giáo án hình 9 tuần 1-4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về giáo án hình 9 tuần 1-4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn :
Ngày giảng:
Chương I

I Một số hệ thức về cạnh
và góc trong tam giác vuông
I. Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng. Nắm và chứng minh được đlý1 và đlý2, thiết lập được các hệ thức
Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ.
Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập đầy đủ, bảng phụ nhóm
Các hoạt động dạy – học:
ổn định tổ chức: + Lớp 9a:
+ Lớp 9b
Kiểm tra bài cũ:
Dạy học bài mới:
GV: giới thiệu chương trình và nội dung chương I- Hình học 9.
HĐ của thầy
HĐ của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Xây dựng định lý 1.

– Gv vẽ (ABC vuông tại A lên bảng
– Gv lần lượt giới thiệu các yếu tố trong (ABC
?Tìm trên hình vẽ các cặp tam giác vuông đồng dạng?
?Từ (ABC ~ (HAC hãy rút ra các cặp đoạn thẳng tỷ lệ?
– Từ gv dẫn dắt hs tìm ra hệ thức
– Gv giới thiệu định lý 1 sgk

– Yêu cầu hs xem phần chứng minh sgk, tương tự gọi hs chứng minh hệ thức ?
-Neỏu coọng veỏ theo veỏ cuỷa hai ủaỳng thửực treõn suy ra heọ thửực naứo?
– Gv treo bảng phụ btập 1 sgk
– Gọi 2 hs lên bảng trình bày lời giải
– Sau khi hs làm xong gv gọi hs dưới lớp nhận xét
– Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu

– Hs vẽ vào vở
– Hs chú ý theo dõi, nắm các yếu tố
– Hs quan sát, trả lời

– 1 hs đứng tại chổ trả lời:
– Hs nắm cách suy ra hệ thức
– 2-3 hs đọc định lý 1

– 1 hs đứng tại chổ trình bày chứng minh, hs khác nhận xét
– Hs đọc sgk
b2 + c2 = a.b’+a.c’
= a(b’ +c’)= a.a
= a2(heọ thửựcPitago)

– Chia lớp thành 2 dãy, một dãy tính x, một dãy tính y.
– 2 hs lên bảng làm
– Hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn đọc

Ta có: (ABC ~ (HBA
(ABC ~ (HAC
(HBA ~ (HAC
1.Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó lên cạnh huyền:
Định lý1:(Sgk)

Chứng minh: SGK.

Btập1aT68:

Ta có:

Hoạt động 2: xây dựng định lý 2.

– Gv gọi hs đọc đlý 2 sgk
– Gv hướng dẫn ghi hệ thức

– Yêu cầu hs làm ?1 theo nhóm
– Sau khi hs làm xong gv thu bảng phụ của 2 nhóm để nhận xét, sửa sai

– Yêu cầu hs đọc ví dụ áp dụng sgk
?Người ta đã tính chiều cao của cây như thế nào?
?Kiến thức nào được áp dụng để tính?
– Gv nêu rõ cho hs thấy được việc áp dụng toán học vào giải các bàn

Hỏi và đáp