giao an hinh 9 day du năm 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về giao an hinh 9 day du năm 2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

N.soạn: 20/08/2011
N. Dạy:
Chương I
hệ thức lượng trong tam giác vuông
Tiết 1
một số hệ thức về cạnh
và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 1)

A. Mục tiêu:
– Kiến thức: Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong H1.
Biết thiết lập các hệ thức b2 = ab` , c2 = ac` , h2 = b`c` , ah = bc và
dưới sự dẫn dắt của GV.
– Kĩ năng : Vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
– Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.
B. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ ghi định lý, câu hỏi, bài tập.
HS: Thước kẻ, êke.
C- Phương pháp:
Phát hiện và giải quyết vấn đề, gợi mở vấn đáp.
D. Tiến trình dạy – học:
T/C :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu về chương trình I (5 phút)

GV: ở lớp 8 chúng ta đã được học về “Tam giác đồng dạng”. Vào bài mới
HS nghe GV trình bày và xem Mục lục tr129, 130 SGK

Hoạt động 2: 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu
của nó trên cạnh huyền (16 phút)

GV vẽ hình 1 tr64 lên bảng và giới thiệu các kí hiệu trên hình.
HS vẽ hình 1 vào vở

GV yêu cầu HS đọc Định lí 1 tr65 SGK
Một HS đọc to Định lí 1 SGK

GV: Để chứng minh đẳng thức tính
AC2 = BC. HC ta cần chứng minh như thế nào?
HS: AC2 = BC. HC

(ABC đồng dạng (HAC

– Hãy chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC.
HS trả lời

Tìm x và y trong hình sau:

HS trả lời miệng
Tam giác ABC vuông, có AH ( BC
AB2 = BC. HB (định lí 1)
x2 = 5.1
=>x =
Tương tự y =

GV: Hãy phát biểu định lý Pytago
HS phát biểu

Hoạt động 3: 2. Những hệ thức liên quan tới đường cao (12 phút)

Định lý 2
GV yêu cầu HS đọc Định lý 2 tr65 SGK
Một HS đọc to Định lí 2 SGK

GV: Với các quy ước ở hình 1 ta cần chứng minh hệ thức nào?
HS: Ta cần chứng minh
h2 = b’. c’

GV yêu cầu HS làm ?1
HS làm ?1

GV yêu cầu HS áp dụng Định lí 2 vào giải Ví dụ 2 tr 66 SGK
HS đọc Ví dụ 2 tr66 SGK

GV đưa hình 2 lên bảng phụ

GV hỏi: Đề bài yêu cầu ta tính gì?0
HS: Đề bài yêu cầu ta tính đoạn AC
– Trong tam giác vuông ADC ta đã biết AB = ED = 1,5m; BD = AE = 2,25m
…=>
Vậy chiều cao của cây là:
AC =AB + BC = 1,5 + 3,375 = 4,875(m)
HS nhận xét, chữa bài

Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập (10 phút)

GV: Phát biểu ĐL1, ĐL2 ĐL Pitago
HS lần lượt phát biểu laịi các định lý

HS nêu các hệ thức ứng với tam giác vuông DEF
Định lí 1: DE2 = EF. EI
DF2 = EF. IF

Cho tam giác vuông DEF có DI ( EF. Hãy viết hệ thức cá

Hỏi và đáp