Giao an hinh 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Giao an hinh 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I . ĐOẠN THẲNG
Ngày soạn:
Ngày dạy: :
Tiết 1: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu bài học.
– Học sinh nắm được điểm là gì, đoạn thẳng là gì, hiểu được quan hệ điểm thuộc , không thuộc đường thẳng.
– Biết vẽ điểm, đường thẳng.
– Có kĩ năng xác định điểm thuộc, không thuộc đường thẳng, đặt tên cho điểm, đường thẳng kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, biết sử dụng kí hiệu
II. Phương tiện dạy học
– GV : Bảng phụ, thước
– HS : Bảng nhóm, thước
III.Tiến trình
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Sơ luợc về môn học
– GV sơ lược một số kiến thức về lịch sử pháp triển môn học
Hoạt động 2: Điểm
– Chúng ta thường thấy các vị trí trên bản đồ ( TP, địa danh…) được kí hiệu như thế nào?
– Các dấu chấm này là hình ảnh của điểm
=>Điểm được mô tả như thế nào?
– Giới thiệu cách đặt tên điểm
– Ba điểm A, B , C như thế nào với nhau ?

– VD điểm A • C như thế nào với nhau?
– Giới thiệu chú ý ở sgk
– GV lấy thêm một số ví dụ khác về điểm
– Nếu ta lấy dày đặc các điểm
sẽ tạo ra hình gì?
– Lấy dày đặc các điểm……………… sẽ tạo ra hình gì?
– Vậy từ điểm ta có thể xây dựng lên các hình
Hoạt động 3: Đường thẳng
? Lấy Các VD về đường thẳng

– Ta thường sử dụng dụng cụ gì để vẽ đường thẳng
– Giới thiệu cách đặt tên cho đường thẳng.
– Hình ảnh bên cho ta các đường thẳng nào?

Hoạt động 4: Khi nào thì điểm gọi là thuộc hay không thuộc đường thẳng
– Từ hình vẽ ta nói điểm A như thế nào với a ?
– Điểm B như thế nào với a ?

– Giới thiệu cách đọc và kí hiệu
? Cho học sinh thảo luận nhóm

Hoạt động 5 : Củng cố
– Bài 1sgk/ 104 Cho học sinh điền trong bảng phụ
– Bài 3 Sgk/104 giáo viên vẽ hình cho học sinh trả lời tại chỗ

Bởi các dấu chấm nhỏ

– Là một dấu chấm trên trang giấy

– Phân biệt

– Trùng nhau

– Học chú ý ở sgk

– Hình tròn

– Đường thẳng

– Lấy VD
Không
– Thước

– Tiếp thu, ghi nhớ kiến thức.
– TL: a, p

– Thuộc đường thẳng a

– Không thuộc đường thẳng a

– Thảo luận nhóm ->TL ?

– 1 HS lên bảng thực hiện

– Học sinh thảo luận nhóm ->TL

1. Điểm
* Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm
– Dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm

VD1 : •A • B
•C
Gọi là ba điểm phân biệt
VD2: A • C Gọi là hai điểm trùng nhau
* Chú ý : (sgk)

– Với Mọi điểm ta có thể xây dựng bất kì hình nào
2. Đường thẳng
* Sợi chỉ căng thẳng cho ta hình ảnh của đường thẳng
* Sử dụng thước để vẽ đường thẳng
* Sử dụng các chữ cái thường để đặt tên cho đường thằng
VD: a
P

3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
* VD •B

A

* Kí hiệu : A a ; B a
?.
a. C a; E a
b. ;
c. G • •F

C B D • E
4. Bài tập :

Bài 1:
An ; A p; B n ; B m
b. Các đường thẳng p, m, n đi qua điểm B
– Các đường thẳng q, m đi qua điểm C
c. D q, D m, n, p

Hoạt động 6 :Dặn dò
– Hướng dẫn : Bài 4Dsk /105 vẽ a lấy C thuộc a; vẽ b lấy B không thuộc b
– Về học kĩ lý thuyết, chuẩn bị trước bài 2 tiết sau học
+ Khi nào thì ba điểm được gọi là thẳng hàng ?
– BTVN : 4,5,6,7 Sgk /105.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.