giao an dso 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về giao an dso 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng:22/8/2011
Chương I
Phép nhân và phép chia các đa thức
Tiết 1
Nhân đơn thức với đa thức
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
– HS nắm được cấc qui tắc về qui tắc Nhân đơn thức với đa thức theo công thức:
A(B C) = AB AC. Trong đó A, B, C là đơn thức.
2. Kỹ năng:
– HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử & không quá 2 biến. ( Lớp HS chọn thì có thể )
3. Thái độ:
– Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
1. Thầy:
– Bảng phụ, thước thẳng
2. Trò:
– Ôn phép nhân một số với một tổng
– Nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số, nhân hai đơn thức.
– Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Tổ chức:
Lớp 8A:………… 8B:………….. 8C:………….
2. Kiểm tra:
– GV: 1/ Hãy nêu qui tắc nhân 1 số với một tổng? Viết dạng tổng quát?
2/ Hãy nêu qui tắc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số? Viết dạng tổng quát?.
3. Nội dung bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt

– GV: Mỗi em đã có 1 đơn thức & 1 đa thức hãy:
+ Đặt phép nhân đơn thức với đa thức
+ Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức
+ Cộng các tích tìm được

GV: Cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau & kết luận: 15×3 – 6×2 + 24x là tích của đơn thức 3x với đa thức 5×2 – 2x + 4
GV:Qua VD vừa làm là ta đã nhân một đơn thức với đa thức.Vậy muốn nhân1 đơn thức với 1 đa thức ta làm thế nào?
HS : Phát biểu quy tắc

GV: Cho HS nhắc lại & ta có tổng quát như thế nào?

GV: Cho HS nêu lại qui tắc & ghi bảng
HS khác phát biểu
Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4

Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2
(3x3y – x2 + xy). 6xy3
Gọi học sinh lên bảng trình bày.

HS làm việc theo nhóm?3
GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình thang.
GV: Cho HS báo cáo kết quả.
– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

– GV: Chốt lại kết quả đúng:
S = 2y
= 8xy + y2 +3y
Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m2

1) Qui tắc
?1
Làm tính nhân 3x(5×2 – 2x + 4) = 3x. 5×2 + 3x(- 2x) + 3x. 4
= 15×3 – 6×2 + 24x

* Qui tắc: (SGK)
Tổng quát:
A, B, C là các đơn thức
A(B C) = AB AC

2. áp dụng :
Ví dụ: Làm tính nhân
(- 2×3) ( x2 + 5x – )
= (2×3). (x2) + (2×3).5x + (2×3). (- )
= – 2×5 – 10×4 + x3
?2: Làm tính nhân

(3x3y – x2 + xy). 6xy3
= 3x3y. 6xy3 + (- x2). 6xy3 + xy. 6xy3
= 18x4y4 – 3x3y3 + x2y4
?3

Hỏi và đáp