giáo án đại số tuần 5-8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về giáo án đại số tuần 5-8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUAN 5:
Tiết 9: luyện tập
Ngày soạn:
Ngày giảng:
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Củng cố vận dụng thành thạo các phép biến đổi các biểu thức chứa căn thức bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn
2.Kỹ năng: Vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
3.Thái độ: Nghiêm túc, chú ý; Yêu thích môn học.

B.Chuẩn bị:
-GV: Bảng phụ ghi bài tập; phiếu bài tập.
-HS: Bảng phụ nhóm; Bút dạ

C.Các hoạt động dạy học: :
On lop(2ph)
9a
9b
1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ-Đặt vấn đề bài mới(10ph)
Viết công thức tổng quát biến đổi các căn thức bậc hai: Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn; Trục căn thức ở mẫu; Khử mẫu của biểu thức lấy căn?
+ Yêu cầu HS giải bài tập 68b,d SBT-13
Bài 68 SBT-13:
b.
(Vì x>0=> |x| = x)
d.
(Vì x |x| = -x)

2,.Hoạt động 2: Luyện tập dạng 1:
Rút gọn các biểu thức(10ph)

Hoạt động của hS
Hoạt động của giáo viên
Ghi bảng

Bài 53 Sgk-30:
a.
b.

Bài 54 Sgk-30:
a.
+HDHS tìm hiểu dạng 1: Rút gọn các biểu thức:
Bài 53 Sgk-30:
a. áp dụng quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn=>kết quả?
b.Biến đổi phân thức bằng cách nhân că tử và mẫu với biểu thức?
() =>kết quả ?
Bài 54 Sgk-30:
Cách 1: Phân tích tử thức thành tích =>rút gọn=> kết quả ?
Cách 2:
a.Nhân cả từ và mẫu với (1-)
b.Nhân cả tử và mẫu với (1+)
Bài 53 Sgk-30:
a.
b.

Bài 54 Sgk-30:
a.
b.
Cách 2:
a.Nhân cả từ và mẫu với (1-)
b.Nhân cả tử và mẫu với (1+)

3.Hoạt động 3: Dạng 2: Phân tích thành nhân tử:
a)

+HDHS tìm hiểu dạng 2: Phân tích thành nhân tử:
Bài 55 Sgk-30:
a.Dùng phương pháp nhóm=>trong mỗi nhóm tìm ntc=> kết quả ?
b.Đưa thừa số ra ngoìag dấu căn; dùng phương pháp nhóm=>KQ?

Bài 55 Sgk-30:
a)

b)

4.Hoạt động 4:Dạng 3: So sánh(10ph)

Bài 56 Sgk-30
a) Ta có:

b)Ta có:

Bài 73 SBT-14
+HDHS tìm hiểu dạng 3: So sánh
Bài 56 Sgk-30:
-Đưa thừa số vào trong dấu căn=>so sánh các căn thức bậc hai đó rồi sắp xếp

-HDHS giải bài tập 73 SBT-14;

=>=?

=>=?
So sánh:

;
=>kết quả ?
Bài 56 Sgk-30: Sắp xếp theo thứ
tự tăng dần
a)

b)

Bài 73 SBT-14: So sánh

Ta có:
=>=

=>=
Mặt khác:
=>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.