Giáo an đại số 9 namhocj215 – 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Giáo an đại số 9 namhocj215 – 2016, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 1 Ngày soạn: 06/09/2015

A. Mục tiêu :
– Kiến thức: HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số không âm, ký hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.
-Kỹ năng: Tính đựợc căn bậc hai của một số, vận dụng được định lý để so sánh các căn bậc hai số học.
– Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.
B. Chuẩn bị :
– GV: bảng phụ.
– HS: ôn lại khái niệm căn bậc hai của một số không âm.
C. Các bước lên lớp :
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
Hãy định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.
III. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: Căn bậc hai số học
Lớp và GV hoàn chỉnh lại khái niệm căn bậc hai của một số không âm.
Số dương a có mấy căn bậc hai ? Ký hiệu ?
Số 0 có mấy căn bậc hai ? Ký hiệu ?
HS thực hiện ?1/sgk
HS định nghĩa căn bậc hai số học của
a
GV hoàn chỉnh và nêu tổng quát.
HS thực hiện ví dụ 1/sgk
?Với a 0
Nếu x = thì ta suy được gì?
Nếu x0 và x2 =a thì ta suy ra được gì?
GV kết hợp 2 ý trên.
HS vận dụng chú ý trên vào để giải ?2.
GV giới thiệu thuật ngữ phép khai phương
GV tổ chức HS giải ?3 theo nhóm.
Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học
Với a và b không âm.
HS nhắc lại nếu a < b thì …
GV gợi ý HS chứng minh nếu thì a < b
GV gợi ý HS phát biểu thành định lý.
GV đưa ra đề bài ví dụ 2, 3/sgk
HS giải. GV và lớp nhận xét hoàn chỉnh lại.
GV cho HS hoạt động theo nhóm để giải ?4,5/sgk Đại diện các nhóm giải trên bảng. Lớp và GV hoàn chỉnh lại.

Hoạt động 3: Củng cố:
HS giải các bài tập 1, 2, 4/sgk.
1. Căn bậc hai số học:
– Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho : x2 = a.
– Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là và số âm ký hiệu là
– Số 0 có đúng 1 căn bậc hai là chính sô 0.
Ta viết = 0
* Định nghĩa: (sgk)
* Tổng quát:

* Chú ý: Với a 0 ta có:
Nếu x = thì x0 và x2 = a
Nếu x0 và x2 = a thì x =.
Phép khai phương: (sgk).

2. So sánh các căn bậc hai số học:
* Định lý: Với a, b0:
+ Nếu a < b thì .
+ Nếu thì a < b.
* Ví dụ
a) So sánh (sgk)
b) Tìm x không âm :
Ví dụ 1: So sánh 3 và
Giải: C1: Có 9 >8 nên > Vậy 3 >
C2 : Có 32 = 9; ()2 = 8 Vì 9 >8
3 >
Ví dụ 2: Tìm số x>0 biết:
a. >5 b. < 3
Giải
a. Vì x 0; 5 >0 nên > 5
x >25 (Bình phương hai vế)
b. Vì x0 và 3>0 nên < 3
x < 9 (Bình phương hai vế)Vậy 0 x < 9

IV .Hướng dẫn về nhà:
– Học thuộc đinh nghĩa,định lý
– Làm các bài tập 3, 5/sgk4,5/sbt

Tiết 2 Ngày soạn: 08/09/2015

A. Mục tiêu :
– Kiến thức: HS hiểu được căn thức bậc hai, biết cách tìm điều kiện xác định của . Biết cách chứng minh định lý và biết vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức.
– Kỹ năng: Biết tìm đk để xác định, biết dùng hằng đẳng thức vào thực hành giải toán.
– Thái độ: trung thực tự giác trong hoạt động học.
B

Hỏi và đáp