Giáo án đại số 8 từ tiết 19-29 rất hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Giáo án đại số 8 từ tiết 19-29 rất hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 19 : Ôn tập chương I

Ngày soạn :
Ngày dạy :
I. Mục tiêu:
-Hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương: Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các HĐT đáng nhớ, chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử
-Rèn kỹ năng giải các bài tập có liên quan
II.Chuẩn bị:

III.Tiến trình lên lớp:
1.ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra:
-H nhắc lại một số qui tắc nhân chia đa thức
-Điều kiện để đơn thức A chia hết cho đơn thức B,đa thức A chia hết cho đơn thức B
3.Bài giảng:

Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
Ghi bảng

-G chép bài lên bảng
-Cho H lên trình bày

-Cách rút gọn biểu thức

-Cho 2 H lên bảng trình bày

-G chép bài lên bảng
-Cho 2H lên trình bày
?Các phương pháp đã áp dụng?

?Cách tìm x?

Cho H lên bảng trình bày

Tương tự với câu c
Lưu ý: các phép toán trên các số vô tỉ thực hiện như trên các số hữu tỉ

-H lên bảng trình bày

-Thực hiện các phép tính theo thứ tự thực hiện

-H lên bảng trình bày

-2H lên bảng
Trình bày rõ các phương pháp đã sử dụng để phân tích

-Viết VT thành tích
-H trình bày

I.Lý thuyết:
II.Bài tập:

Dạng 1: Làm tính nhân
Bài 75a.
5×2(3×2 – 7x + 2)
= 15×4 – 35×3 + 10×2
Bài76a.
(2×2-3x)(5×2-2x+1)
= 10×4-4×3+2×2-15×3+6×2-3x
= 10×4 – 19×3 + 8×2 – 3x

Dạng 2: Rút gọn biểu thức
a.(x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)
= x2 – 4 – x2 + 3x – x + 3
= 3x – 1
b.(2x+1)2+(3x–1)2+2(2x+1)(3x-1)
= (2x + 1 + 3x – 1)2
= (5x)2
= 25×2

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 79:
a.x2 – 4 + (x – 2) 2
= (x – 2)(x +2) + (x – 2)2
= (x – 2)(x + 2 + x – 2)
= 2x(x – 2)

b.x3 – 2×2 + x – xy2
= x(x2 -2x + 1 – y2)
= x[(x2 – 2x + 1) – y2]
= x[(x – 1)2 – y2]
=x(x – y – 1)(x + y – 1)

Dạng 4: Tìm x, biết
ax(x2 – 4) = 0
x(x – 2)(x + 2) = 0
x1 = 0; x2 = 2; x3 = – 2
c.x + 2×2 + 2×3 = 0
x(1 + 2x + 2×2) = 0
x(1 x)2 = 0
x1 = 0; x2 =

4.Củng cố: -Xem lại các bài tập đã chữa
– Thuộc lý thuyết
5.HDVN: – Bài 82, 83/33
Bài 83: 2n2 – n + 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.