Giáo án Đại Số 8 (T60-67) Cực chi tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Giáo án Đại Số 8 (T60-67) Cực chi tiết, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 22/2/2012
Tiết 60
bất phương trình một ẩn
A. Mục tiêu
– Kiến thức: HS được giới thiệu về bất phương trình một ẩn, biết kiểm tra một số có là nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không ?
– Kĩ năng: Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình dạng x a ;
Hiểu khái niệm hai bất phương trình tương đương.
B . Chuẩn bị của GV và HS
GV : Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi câu hỏi, bài tập.
– Bảng tổng hợp “Tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình” tr 52 SGK.
– Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ.
HS : Thước kẻ, bảng phụ nhóm, bút dạ.
C. Tiến trình dạy học:
– định lớp, kiểm tra sĩ số HS:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1
1. Mở đầu (15 phút)

GV yêu cầu HS đọc bài toán tr 41 SGK rồi tóm tắt bài toán.
Một HS đọc to bài toán tr 41 SGK.

Nội dung bài : Nam có 25 000 đồng. Mua một bút giá 4000 đồng và một số vở giá 2 200 đồng/q. Tính số vở Nam có thể mua được ?
GV : Chọn ẩn số ?
– Vậy số tiền Nam phải trả để mua một cái bút và x quyển vở là bao nhiêu ?
– Nam có 25 000 đồng, hãy lập hệ thức biểu thị quan hệ giữa số tiền Nam phải trả và số tiền Nam có.
– GV: hệ thức 2200.x + 4000 25000 là một bất phương trình một ẩn, ẩn ở BPT này là x.
– Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình này ?
– Theo em, trong bài toán này x có thể là bao nhiêu ?
– Tại sao x có thể bằng 9 ? (hoặc bằng 8 hoặc bằng 7 …)

+ Nếu lấy x = 5 có được không ?
– GV nói : khi thay x = 9 hoặc x = 5 vào bất phương trình, ta được một khẳng định đúng, ta nói x = 9, x = 5 là nghiệm của bất phương trình.
HS ghi bài.

HS : Gọi số vở Nam có thể mua được là x (quyển)
– Số tiền Nam phải trả là :
2 200.x + 4 000 (đồng)
– HS : hệ thức là
2 200.x + 4 000 25 000

– Bất phương trình này có vế trái là 2 200.x + 4 000 vế phải là 25 000.
– HS : x = 9 hoặc x = 8 hoặc x = 7 …
– HS : x có thể bằng 9 vì với x = 9 thì số tiền Nam phải trả là :
2200.9 + 4 000 = 23 800 (đ) vẫn còn thừa 1 200đ.
– HS : x = 5 được vì
2200.5 + 4 000 = 15 000 < 25 000

+ x bằng 10 có là nghiệm của bất phương trình không ? Tại sao ?
– HS : x = 10 không phải là nghiệm của bất phương trình vì khi thay x = 10 vào bất phương trình ta được :
2200.10 + 4 000 25 000 là một khẳng định sai (hoặc x = 10 không thoả mãn bất phương trình)

GV yêu cầu HS làm
( Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn hình).
GV yêu cầu mỗi dãy kiểm tra một số để chứng tỏ các số 3 ; 4 ; 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình.

a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.