giao an dai so 8 2 cot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về giao an dai so 8 2 cot, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 13.08.2010
Ngày giảng: 16.08.2010
Tiết 1
§1. nhân đơn thức với đa thức

I. Mục tiêu
Kiến thức: – HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
Kỹ năng: – Hs thực hiện thuần thạo phép nhân đơn thức với đa thức
Thái độ Rèn tính cẩn thận; tinh thần hợp tác
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, thước thẳng
III. Phương pháp: phương pháp vấn đáp ; phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề
IV Các hoạt động dạy học:
1. nhắc lại kiến thức: cũ
Thời gian: 05 phút
Mục tiêu: Nhắc lại về tc phân phối của phép nhân đối với phép cộng trừ; quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số.
Cách tiến hành
GV yêu cầu 2 HS trả lới câu hỏi sau:
1. Phát biểu quy tắc nhân một số với một tổng, cho ví dụ minh họa?
2. Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm như thế nào, cho ví dụ?
HS 1: Phát biểu quy tắc…
VD: 3.(5+10) = 3.5 +3.10 = 45
HS2:…ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ
VD: 49.43 = 412
HĐ 1 : Quy tắc
Mục tiêu: HS hiểu và vận dụng được quy tắc nhân đơn thức với đa thức dựa trên cơ sở nhân một số với một tổng
Thời gian: 10 phút
Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
Cách tiến hành
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

GV : + Hãy viết một đơn thức, 1 đa thức tùy ý?

+Hãy nhân đơn thức đối với từng hạng tử của đa thức vừa viết ?
+Hãy cộng các tích vừa tìm được ?
+ Khi đó ta nói đa thức :15×3 -20×2 + 5x
là tích của đơn thức 5x và đa thức 3×2 – 4x+1
GV : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?
GV : Theo em phép nhân đa thức với đa thức có giống nhân một số với một tổng không?
+ Quy tắc trên chia làm mấy bước làm ?
HS:
1. Quy tắc
?1:Đơn thức: 5x
Đa thức: 3×2 – 4x+1
Nhân:
5x(3×2 – 4x+1)
= 15×3 -5×2.4x + 5x.1
= 15×3 -20×2 + 5x
HS theo dõi
HS : Phát biểu… Quy tắc ( SGK/ 4)
HS: Có vì thực hành giống nhau
HS: B1: Nhân đơn thức với đa thức
B2: Cộng các tích với nhau

HĐ 2: áp dụng (15 phút)
Mục tiêu: Rèn kỹ năng thực hiện phép nhân đơ thức với đa thức
Thời gian: 15 Phút
Cách tiến hành
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

GV: Tính:

(2 Hs lên bảng)

Nhận xét bài làm của các bạn?

GV: Cả lớp làm ?2.
2 HS lên bảng trình bày?
Gọi HS nhận xét bài làm của từng bạn đọc và chữa.
Lưu ý cho HS nhân theo quy tắc dấu
GV: Nghiên cứu ?3. Bài cho biết và yêu cầu gì?

GV : Cho HS hoạt động nhóm yêu cầu 1(đã ghi bảng phụ)
+ Các nhóm trình bày?
+ Đưa đáp án : HS tự kiểm tra
+ Cho các nhóm HĐ yêu cầu 2, sau đó chữa
HS: Ví dụ: tính

Hỏi và đáp