giao an đai số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về giao an đai số 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: 20/8/2011
Giảng: 7A:………..
7B:………..
7C:………..
Tiết 1:tập hợp q các số hữu tỷ

A. mục tiêu:
– Kiến thức : HS hiểu được khái niệm số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỷ trên truc số vad so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số : N ( Z ( Q.
– Kỹ năng: HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
– Thái độ: Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
– Giáo viên :
+ Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa ba tập hợp số: N, Z, Q và các bài tập.
+ Thước thẳng có chia khoảng và phấn màu.
Học sinh:
+ Ôn tập các kiến thức: Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.
+ Thước thẳng có chia khoảng.
C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động I giới thiệu chương trình ĐS 7

– GV giới thiệu chương trình đại số 7.
– Nêu yêu cầu về sách, vở, dụng cụ học tập, ý thức và phương pháp học toán.
– Giới thiệu chương I.

HS nghe GV hướng dẫn.

Hoạt động 2 : số hữu tỉ

– GV ghi các số sau lên bảng:
3 ; – 0,5 ; 0 ; ; 2
Hãy viết các số trên thành ba phân số bằng nó.

– Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?
– GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.
– Do đó các số trên đều là số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
– GV giới thiệu kí hiệu: Tập hợp các số hữu tỉ : Q.

– Yêu cầu HS làm ?1.
– Các số trên vì sao là số hữu tỉ ?

– Yêu cầu HS làm ?2.

– Hỏi thêm: Số tự nhiên N có phải là số hữu tỉ không ?Vì sao ?

– Vậy theo em N, Z, Q có mối quan hệ như thế nào ?

– Yêu cầu HS làm bài tập 1
Một HS lên bảng điền bảng phụ.
– HS viết:
3 =
-0,5 =
0 =
= …
2

– Vô số.

– Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b ( Z, b ( 0.

?1. 0,6 =
-1,25 =
1
?2 . a ( Z thì: a = ( a ( Q.

với (N) n ( N thì:
n = ( n ( Q.
N ( Z ( Q.

Bài 1:
– 3 ( N ; – 3 ( Z ; – 3 ( Q.
( Z ; ( Q
N ( Z ( Q.

Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỷ trên trục số

– GV yêu cầu HS làm ?3.
– GV vẽ trục số lên bảng.
– Ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ tương tự như số nguyên.
Ví dụ 1: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.