giao an dai so 7 ki ii – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về giao an dai so 7 ki ii, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn:…./12/2011
Giảng::…./12/2011
Tiết 41: thu thập số liệu thống kê, tần số
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra về cấu tạo, về nội dung. Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu ý nghĩa của các cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu” làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
Biết các ký hiệu đối với 1 dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra.
2. Kỹ năng:
Bước đầu nhận biết dấu hiệu và tần số của nó thông qua bảng số liệu ban đầu.
3. Thái độ:
Liên hệ thực tế về kế quả điều tra
II. Chuẩn bị
Gv: Bảng phụ ghi số liệu bảng 1;2;3, phần đóng khung 16
Hs: Ôn tập
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. ổn định.
2. Kiểm tra.
Thay bằng giới thiệu chương 3
Gọi 1 học sinh đọc thông tin.
G/v giới thiệu mục đích của chương.
Bước đầu hệ thống 1 số KT: thu thập số liệu, dãy số, số TB cộng, biểu đồ, đồng thời gthiệu 1 số k/niệm cơ bản để các em làm quen với thống kê, mô tả, 1 bộ phận của khoa học thống kê.
3. Bài mới.
HĐ1: Tìm hiểu về thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.
G/v đưa ra bẳng phu bảng 1 và giới thiệu: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp tết trồng cây, người ta lập bảng 1 (sgk-4)
Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề quan tâm. các số liệu được ghi lại trong 1 bảng là bảng số liệu thống kê ban đầu.
? Dựa vào bảng số liệu thống kê ban đầu em hãy cho biết bảng gồm mấy cột, nội dung từng cột là gì.
Cho h/s thực hành : hãy thống kê điểm kiểm tra học kỳ môn văn của từng nhóm (tổ) HĐ nhóm trong 3`
Cho các nhóm treo bảng, nhận xét chéo
? Hãy cho biết cách tiến hành điều tra và cấu tạo của bảng?.
G/v: tuỳ theo y/cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng SL ban đầu khác nhau, Gv đưa ra bảng 2(bảng 6 cột, các ND khác bảng 1)
HĐ2: Tìm hiểu về dấu hiệu.
Cho HS quan sát bảng 1
Y/c h/s làm [?2]
V/đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu, ký hiệu bằng chữ cái in hoa X; Y…
? Dấu hiệu X của bảng 1 là gì?Cho h/s làm [?3]
G/v: mỗi lớp (đ.vị) điều tra trồng được 1 số cây, lớp 7A: 35; 7C: 30 cây
ứng với mỗi đ.vị đtra có 1 số liệu, số liệu đó gọi là 1 giá trị của dấu hiệu. Số các gtrị của dấu hiệu đúng bằng số các đ.vị điều tra. KH:N
Từ bảng 1 G/v gthiệu dãy giá trị của dấu hiệu X chính là các giá trị ở cột 3.
Cho h/s làm [?4]
Cho h/s làm bài tập 2/7
Gọi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.