giáo án đại 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về giáo án đại 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 21/2/2013
Ngày giảng:

Tiết 51-25 :
phương trình bậc hai một ẩn.
I.MỤC TIÊU:Học xong tiết này HS cần phải đạt được :
1.Kiến thức – Học sinh nắm được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn : Dạng tổng quát, dạng đặc biệt khi b hoặc c bằng 0 hoặc cả b và c bằng 0..
2.Kĩ năng – Học sinh biết phương pháp giải riêng các phương trình dạng đặc biệt, giải thành thạo các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt đó .
– Học sinh biết biến đổi phương trình dạng tổng quát : ax2 + bx + c = 0 ( a ( 0 ) về dạng trong các trường hợp cụ thể của a, b, c để giải phương trình.
3.Thái độ – Học sinh thấy được tính thực tế của phương trình bậc hai một ẩn.
II.CHUẨN BỊ.
1.GV:
Bảng phụ ,thước,

2.HS:
thước,máy tính bỏ túi

III,TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1 Ổn định lớp(2’)
9a
9b
2,Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
3,Bài mới(25’)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1(5 phút).Nội dung bài mở đầu .

– GV treo bảng phụ ghi đầu bài của bài toán mở đầu sgk – 40, yêu cầu học sinh lập phương trình bài toán
– GV gợi ý: Gọi bề rộng mặt đường là x( m) ( hãy tính chiều dài và chiều rộng phần đất còn lại ( tính diện tích phần đất còn lại .
– HS làm sau đó GV đưa ra lời giải để HS đối chiếu .
– Hãy biến đổi đơn giản phương trình trên và nhận xét về dạng phương trình ?
– Phương trình trên gọi là phương trình gì ? em hãy nêu dạng tổng quát của nó ?
(;)
1. Nội dung bài mở đầu:
Bài ( sgk/40 )
Giải

Gọi bề rộng mặt đường là x( m)
ĐK: 0 < 2x < 24
Phần đất còn lại của HCN có:
Chiều rộng: 24 – 2x (m) và chiều dài là
32 – 2x (m). Theo đề bài ta có phương trình : ( 32 – 2x) ( 24 – 2x) = 560
( x2 – 28 x + 52 = 0 gọi là phương trình bậc hai một ẩn .

Hoạt động 2 (10 phút). Định nghĩa

– Qua bài toán trên em hãy phát biểu định nghĩa về phương trình bậc hai một ẩn ?
– HS phát biểu; GV chốt lại định nghĩa như sgk – 40 .
? Hãy lấy một vài ví dụ minh hoạ phương trình bậc hai một ẩn số ?
– GV cho HS làm ra phiếu cá nhân sau đó thu một vài phiếu để nhận xét. Gọi 1 HS đứng tại chỗ nêu ví dụ .
– Chỉ ra các hệ số a, b, c trong các phương trình trên ?
– GV treo bảng phụ ghi ( sgk ) yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu của bài .
– HS làm ra phiếu cá nhân ( GV thu một vài phiếu kiểm tra kết quả và nhận xét
– Hãy nêu các hệ số a, b, c trong các phương trình trên ?
2. Định nghĩa
*) Định nghĩa ( sgk )
Phương trình ; là phương trình bậc hai một ẩn; trong đó x là ẩn; a, b, c là Mọi số cho trước gọi là hệ số (a ( 0)
*) Ví dụ: (sgk )
a) x2 + 50x – 15 000 = 0 là phương trình bậc hai có các hệ số
a = 1; b = 50; c = -15 000.
b) – 2×2 + 5x = 0 là phương trình bậc hai có các hệ số a = – 2; b = 5; c = 0.
c) 2×2 – 8 = 0 là phương trình bậc hai có các hệ số là a = 2; b = 0; c = – 8 .

( sgk ) Các phương trình bậc hai là:
a) x2 – 4 = 0 ( a = 1, b = 0, c = – 4 )
c) 2×2 + 5x = 0 ( a = 2, b = 5, c = 0)
e ) – 3×2 = 0 ( a = – 3, b = 0, c = 0 )

Hoạt động 3 (19 phút). Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai. ….

– GV ra ví dụ 1 yêu cầu HS đọc lời giải trong sgk và nêu cách giải phương trình bậc hai dạng trên .
– Áp dụng ví dụ 1 hãy thực hiện ( sgk )
– HS làm, GV nhận xét và chốt lại cách làm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.