giao an dai 9 ki I 2015-2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về giao an dai 9 ki I 2015-2016, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 17/8/2015 Ngày dạy :22/8/2015
CHƯƠNG I – CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA.
Tiết 1: CĂN BẬC HAI.
I MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :HS nắm được định nghĩa và kí hiệu căn bậc hai số học của một số không âm.
– Biết được quan hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh hai số.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tính toán, tìm x.
3.Thái độ: Bồi dưỡng lòng ham thích học môn toán.
II CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ ghi bài tập 5 – SGK (7)
HS: Ôn tập kiến thức về căn bậc hai học ở lớp 7.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra : Tìm = ; = ; = ; = ?
2. Bài mới.

Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Căn bâc hai sô học
GV: Căn bậc hai của một số không âm là gì?
GV: Với a >0 có mấy căn bậc hai ?
* Ví dụ : ; –
+ Với số a = 0 thì .
GV: tại sao số âm không có căn bậc hai?
+ Vì bình phương mọi số đều không âm
Gv : y/c làm ?1

Gv : đưa ra định nghĩa ( sgk)
Gv: đưa ra VD1

GV : Đưa ra chú ý ( Sgk)
Gv : Hãy làm ?2 – SGK ?
– GV gọi HS nhận xét.KQ
Gv : Phép toán tìm CBHSH của số không âm gọi là là phép khai phương
Gv : Hãycho biết phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào?
GV : để khai phương người ta dùng dụng cụ gì?
Gv : Y/ C làm ? 3

Hoạt động 2: So sánh căn bậc hai số học: Giới thiệu cho a ; b
– Gv : Giới thiệu cho a ; b
Nếu < thì a nth với b?
GV: Đó là nội dung định lí SGK.
Gv: đưa ra ví dụ 2 – SGK?

Gv: Hãy làm ?4 – SGK ?

– Gv : gọi HS lên bảng

N/ xét KQ ?

GV : đưa ra VD 3 – SGK?
GV: Chú ý : x thì bình phương 2 vế để tìm x

GV: Y/C Làm ?5 – SGK ?

Gv : Gọi 2 HS Làm
N/x kết quả
1- Căn bậc hai số học.
+ Căn bậc hai của 1 số không âm a là số x sao cho x2= a
+ Với a >0 thì có và – .
? 1 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số
căn bậc hai của 9 là 3 và -3
căn bậc hai của là và –
căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5
căn bâc hai của 2 là và –
a .Định nghĩa: (SGK)
+, Ví dụ 1 :
– CBHSH của 16 là= 4
– CBHSH của 5 là
* Chú ý: (SGK)
?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:
a) vì 7 và 72 = 49.
b) = 8, vì 8 và 82 = 64.
c) = 9, vì 9 và 92 = 81.
d)=1,1 vì 1,1 và 1,12 = 1,21.
?3: Tìm các căn bậc của mỗi số sau:
a) Căn bậc hai của 64 là 8 và -8
b) Căn bậc hai của 81 là 9 và – 9.
c) Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1
2 . So sánh các căn bậc hai số học
* Định lí: (SGK).
Với a ; b có: a < b < .
*Ví dụ 2. So sánh
a) 1 và .
Vì 1 < 2 nên . Vậy 1 < .
b) 2 và .
Vì 4 < 5 nên . Vậy 2 < .
?4 So sánh
a) 4 và
Vì 16 >15
b.) và 3 vì 11 >9 .
Vị dụ 3 : Tìm x không âm biết
a) > 2.
Vì 2 = nên >2 có nghĩa >vì
x nên > x > 4. Vậy x>4
b) < 1.
? 5 : Tìm x không âm biết
a.) >1 >do x 0 nên x > 1

Hỏi và đáp