giao an dai 8 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về giao an dai 8 chuong 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp 8 A- Trường THCS Văn Khê
Đề bài ôn tập trong dịp Tết Canh Dần (2010)
Đề I
Bài : Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – x2 + x b) x2 – 2x – 15 c) a6 – b6
Bài 2 : Cho biểu thức: A =
Tìm tập xác định của biểu thức A
Rút gọn biểu thức A ,
Bài 3: Giải phương trình:
a) 7×2 – 28 = 0 b) 3x +
Bài 4 :Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Hai rổ trứng có tất cả 80 quả . Nếu chuyển từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai 5 quả thì só trứng ở rổ thứ nhất bằng 3/5 số trứng ở rổ thứ hai .Hỏi số trứng ở mỗi rổ trước khi chuyển là bao nhiêu quả?
Bài 5: Hình học: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 600 .Kẻ tia A x song song với BC . Trên tia A x lấy điểm D sao cho AD = DC .
Tính góc BAD và góc DAC .
Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân
Gọi E là trung điểm của BC . Chứng minhADEB là hình thoi.
Bài 6:Tìm giá trị của m để pt sau có nghiệm duy nhất:

Đề II
Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + 9×2 – 4x -36 b) x4 + y4
Bài 2: Cho biểu thức:
A =
a)Với giá trị nào của x thì A có nghĩa?
b)Rút gọn A
c) Tìm x để A =1
d)Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên
Bài 3: Giải phương trình sau:
6×4 +x2-15 = 0
Bài 4: Giải bài toán bằng cách lập PT (bài toán cổ HiLạp):
Thưa Pi-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ?
Nhà hiền triết trả lời:
Hiện nay một nửa đang học Toán ,một phần tư đang học Nhạc ,một phần bảy đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ.
Hỏi trường đại học của Pi-ta-go có bao nhiêu người?
Bài 5 :Hình học:
Cho tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 6cm ,BC = 10cm. Tia phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại D.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng DB , DC .
bTính tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD.
Vẽ tia phân giác góc ngoài của góc BAC cắt BC tại E. Tính độ dài đoạn thẳng DE.
Bài 6:Tìm các giá trị nguyên của x , y thoả mãn phương trình:
( x+ y)2 + x + 4y = 0

Đề III:
Bài 1: Cho biểu thức:
P =
a) Rút gọn biểu thức P
b)Tìm giá trị của x để P >1.

Bài 2: Giải các phương trình:
a)
b) x3 + 3×2 + 2x+6 = 0

Bài 3:Giải bài toán bằng cách lập PT:
Một ôtô đi trên quãng đường AB gồm một đoạn đường đá và một đoạn đường nhựa. Trên đoạn đường đá, xe đi với vận tốc 30 km/h, còn trên đoạn đường nhựa vận tốc của xe là45 km/h .Biết rằng đoạn đường đá chỉ bằng 2/3 đoạn đường nhựa và thời gian xe đi cả quãng đường AB là 4 giờ.
Tính chiều dài quãng đường AB?

Bài 4:Hình học:
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =21 cm; AC = 28 cm.
Đường phân giácgóc A cắt BC tạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.