giáo án cấp số cộng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về giáo án cấp số cộng, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: 1/11/2015 Phòng học:
Lớp dạy: Tiết giảng: 1
Tên bài giảng: CẤP SỐ CỘNG
A. CHUẨN BỊ
1. Mục tiêu dạy học:
-Mục tiêu kiến thức: Học sinh nắm được:
Định nghĩa cấp số cộng: xác định công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng.
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
1 số tính chất của cấp số cộng
-Mục tiêu kỹ năng:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần tính được các số hạng, công sai của cấp số cộng.
Giải được một số dạng toán về cấp số cộng.
-Mục tiêu thái độ:
Tự giác tích cực trong học tập.
Biết phân biệt rõ các khái niện cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách logic và hệ thống.
2. Phương tiện dạy học:
-Sự chuẩn bị của giáo viên:
Những tư liệu liên quan đến bài giảng: các câu hỏi mở, một số bài tập mở rộng.
Những đồ dùng dạy học phục vụ cho bài giảng: phấn màu và một số dụng cụ khác…
-Sự chuẩn bị của học sinh:
Học sinh cần ôn lại một số kiến thức của bài học trước.
Nội dung bài mới trong SGK cần đọc trước ở nhà.
B. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp:
– Kiểm tra sĩ số.
– Kiểm tra tình hình chung của lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

20 phút

I. ĐỊNH NGHĨA:
Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó công với một số không đổi d.
Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.
Công thức truy hồi:
un+1 = un + d ( n ∈ N*)

– Đặc biệt khi công sai d = 0 thì “cấp số công” là một dãy số không đổi.

GV chiếu clip và dẫn dắt HS tới kiến thức bài học.
Nội dung clip: một người kể cho 2 người các bạn mình nghe chuyện bí mật và hai người bạn đọc kia đã kể nó cho nhiều người khác biết.

GV đặt vấn đề:
Giả sử: nếu cứ một ngày hay người các bạn đó kể chuyện cho 2 người khác nghe thì số người biết chuyện đó trong ngày thứ 3, 4, 5, 6… là bao nhiêu?

GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó đặt câu hỏi và mời một HS trả lời câu hỏi:
– Từ Các số liệu trên, chúng ta có được một dãy số: 1, 3, 4, 7, 9, 11… Các em có nhận xét gì về dãy số trên? Các số hạng có mối liên hệ nào với nhau?

GV nhận xét câu trả lời của HS và nói: “Một dãy số có tính chất tương tự như trên được gọi là “cấp số cộng”

GV yêu cầu một HS: Hãy nêu định nghĩa “cấp số cộng” theo cách hiểu của bản thân?

GV nhận xét và nêu định nghĩa “cấp số cộng”.

GV yêu cầu hai HS cho ví dụ về “cấp số công” dựa vào định nghĩa vừa học và nhận xét.

GV mời một HS tìm giá trị của số hạng đầu tiên U1 và công sai d của dãy số trên.
GV nhận xét câu trả lời của HS.

GV đặt vấn đề dựa trên tình huống đầu tiết dạy và đặt câu hỏi:
Giả sử chủ nhân của câu chuyện bí mật kia không kể chuyện đó cho ai nghe thì vào các ngày tiếp theo, số người biết được câu chuyện đó là bao nhiêu người?
GV nhận xét

– GV đặt câu hỏi: Nếu một “cấp số công” có công sai d = 0 thì “cấp số cộng” có dạng như thế nào?
GV nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra chú ý.

– HS theo dõi clip

– HS chú ý, suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV.
Số người biết chuyện đó trong ngày thứ 3, 4, 5, 6

Hỏi và đáp