giao an 7 tron bo nam hoc 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về giao an 7 tron bo nam hoc 2012-2013, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên : Thi Học Kì II Năm Học 2011-2012
Lớp 7A Môn Thi : Vật Lý
Trường THPT U Minh Thượng Thời Gian : 45 Phút
Điểm
Lời phê của thầy

Đề 1/
Câu 1/(2đ)a/ Có mấy loại điện tích ? Những vật nhiễm loại điện tích nào thì hút nhau ,
đẩy nhau ?
b/ giải thích tại sao vào Mọi ngày thời tiết khô ráo khi ta chải đầu bằng lược
nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra ?
câu 2/(2đ)a/ Dòng điện trong kim loại là gì ?
b/ So sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng
của các electron tư do trong dây dẫn kim loại ?
câu 3/(2đ) đổi đơn vị cho các giá trị sau đây
a/ 1,185A = ……..mA ; b/ 0,54A =……..mA
c/ 1320mA=……..A ; d/ 250mA =……..A
Câu4(1đ). Trong các sơ đồ mạch diện dưới đây (hình 1), vôn kế được mắc đúng trong sơ đồ

Câu 5(3đ) Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng .
a. Biết I1= 0,6 A. Tìm I2 ?
b. Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 = 6V; Tìm U1 ?

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ Và Tên : Thi Học Kì II Năm Học 2011-2012
Lớp 7A Môn Thi : Vật Lý
Trường THPT U Minh Thượng Thời Gian : 45 Phút
Điểm
Lời phê của thầy

Đề 2/
Câu 1/(2đ)a/ Dòng điện có mấy tác dụng ?
b/ Hãy nêu các tác dụng của dòng điện và cho ví dụ tương ứng ?
Câu 2/(2đ) a/ chất dẫn điện là gì ? chất cách điện là gì ? cho ví dụ tương ứng ?
b/ chất dẫn điện hay cách điện chỉ có tính tương đối , em hãy nêu ví dụ chứng tỏ điều đó ?
Câu 3/(2đ) đổi đơn vị cho các giá trị sau đây
a/ 534V= ……………mV ; b/ 230V= ……..kV
c/ 0,8V= ……..mV ; d/ 57,5V= ………kV
Câu4/(1đ) Trong các sơ đồ sau, sơ đồ nào dùng đo cđdđ chạy qua bóng đèn ?

A B C D

Câu 5/(3đ) Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng .
a. Biết I1= 0,8 A. Tìm I2 ?
b. Biết U toàn mạch bằng 30V; U1 = 14V; Tìm U2 ?
.
Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án ma trận môn vật lý đề 1
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Chương III:
Điện học
Biết được có hai loại điện tích, điện tích cùng loại thì đẩy nhau khác loại hút nhau .biết dòng điện trong kim loại là gì. Chỉ ra được đâu là sơ đồ mạch điện mắc đúng .
Giải thích được một vài hiện tượng liên quan đến nhiễm điện do cọ xát .thấy được sự khác nhau giữa chiều dòng điện và chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do .
Giải tốt các bài tập về đổi đơn vị CĐDĐ và tính được CĐDĐ hoặc HĐT đối với đoạn mạch nối tiếp hoặc song song

Số câu , số điểm , tỉ lệ %
1a+2a+4 = 2c
3đ(30%)
1b+2b = 1c
2đ(20%)
Câu 3+ câu 5= 2câu
5đ(50%)

5câu
10đ
100%

Đáp án ma trận môn vật lý đề 2
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp

Tổng

Chương III:
Điện học
Biết dòng điện có 5 tác dụng , chất dẫn điện là gì , chất cách điện là gì .cho được ví dụ tương ứng , nhìn sơ đồ biết sơ đồ nào mắc đúng sai để đo CĐDĐ .
Nêu đúng các tác dụng của dòng điện và lấy được ví dụ minh họa .Lấy được ví dụ chứng tỏ chất dẫn điện hay cách điện chí có tính tương đối
Đổi được đơn vị cho các giá trị hiệu điện thế . Tính được CĐDĐ hoặc HĐT đối với đoạn mạch nối tiếp hoặc song song

Số câu , số điểm ,tỉ lệ %
1a+2a +câu 4= 2c
3đ (30%)
1b+2b = 1c
2đ(20%)
Câu 3+ câu 5=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.