Giải toán chi hết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Giải toán chi hết, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giải bài toán số chia hết

Giới thiệu: Căn cứ vào tính chia hết của một số và chia có số dư, tham khảo một số bài toán mẫu sau :

* Đề 1 Chứng minh tổng
1.2+2.3+3.4+…+99.100. chia hết 101

Giải
đặt S = 1.2 + 2.3 + 3.4 +…+99.100 =>3S = 1.2(3 – 0) + 2.3(4 – 1)+3.4(5 – 2)+….+99.100(101- 98)         =1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+……..+99.100.101-98.99.100         = 99.100.101 => S= 33.100.101 Vậy S chia hết cho 101 (ĐS)

*Đề 2 :chứng minh tổng 222333 + 333222 chia hết cho 13
Giải:
Đổi 222 = 221 + 1 = 13×7 + 1; và 333 = 228 + 5 = 25 x 13 + 5 ta có
222333 =(13×17 +1)333 đồng dư 1 (mod 13) . Nghĩa là chia cho 13 dư 1. 333222 =(26×13+ 5)222 đồng dư với 5222 hay 25111 mà 25111 =(2×13 -1)222 đồng dư với (-1)111 . Nghĩa là chia cho 13 dư 12.
Tổng 222333 + 333222 chia cho 13 có số dư là 12 + 1 = 13 Vậy Tổng 222333 + 333222 chia hết cho 13. (ĐS)

*Đề 3: Tìm số tự nhiên a, b є N* để
1a4b chia hết cho 2 và 5, đồng thời chia cho 9 dư 3

Giải
Do 1a4b chia hết cho 2 và 5 nên b phải bằng 0 Do 1a4b chia 9 dư 3 nên tổng các chữ số chia cho 9 số dư phải bằng 3. Vậy a = 7 để có 1+7+4+0 = 12, 12 chia 9 dư 3
Đáp số : a = 7; b = 0

*Đề 4: Tim số chinh phương có 4 chữ số chia hết cho33
Giải
Gọi số chính phương chia hết cho 33 là A, => A < 10000
Đặt A = (k.33)2 ; Với k=1 => A = 1089;
k=2 => A = 4356;
k=3 => A = 9801;
K> 3 => A> 10000 ( có nhiều hơn 4 chữ số.)
Vậy chỉ có 3 giả trị thỏa mãn là 1089; 4356 và 9801 (ĐS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.