giải hộ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về giải hộ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12) 30% . 120
13) 75% – 14) 15)
16) 17) 18)
Bài 2: Tính nhanh:
1) 2) 3)
Bài 3: Tìm x Z, biết:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) – 2x – 4 = – 10 9)
10) 11) 12)
13) 14) 15)
Bài 4: Tìm x Z, biết:
1) 2) 10 – x là số nguyên âm lớn nhất
3) 4)
Bài 5: Một lớp có 45 học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình vào cuối năm học. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh trung bình của cả lớp.
Bài 6: Một kho chứa 56 tạ hàng. Ngày thứ nhất kho xuất số hàng, ngày thứ hai kho xuất số hàng còn lại. Tính số hàng còn lại của kho sau 2 ngày xuất hàng.
Bài 7: An có 21 viên bi. An cho Bình số viên bi của mình. Hỏi:
a) Bình được An cho bao nhiêu viên? B) An còn lại bao nhiêu viên?
Bài 8: Một lớp có 45 học sinh, trong đó là học sinh nữ. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam?
Bài 9: Lớp học có 45 học sinh. Cuối học kì I xếp loại học lực gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Giỏi chiếm tổng số học sinh cả lớp, số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực Trung bình.
Bài 10: Lớp học có 45 học sinh, tất cả các các bạn đều chơi một môn thể thao, trong đó có học sinh thích chơi bóng bàn, học sinh thích chơi cầu lông, còn lại các em đều chơi môn cờ vua. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh thích chơi cờ vua.
Bài 11: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá là 15 em, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, trung bình của lớp 6A?
Bài 12: Ba xe vận tải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Xe thứ nhất chở được tổng số xi măng. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn xi măng.
Bài 13: Hoa làm một số bài toán trong 3 ngày. Ngày đầu bạn đọc làm được số bài. Ngày thứ hai bạn đọc làm được số bài còn lại. Ngày thứ 3 các bạn làm nốt 8 bài. Hỏi trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài?
Bài 14: Ba lớp 6 của trường THCS Nguyễn Hiền có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh mỗi lớp?
Bài 15: Trường có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng tổng số học sinh toàn trường. Số học sinh nữ khối 6 bằng số học sinh khối 6. Tính số học sinh nam, nữ của khối 6.
Bài 16: Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 25% số học sinh giỏi. Còn lại là số học sinh khá.
a) Tính số học sinh mỗi loại.
b) Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.
Bài 17: Bạn Nam đọc một cuốn sách dày một số trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất các bạn đọc được 40 trang, chiếm số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được số trang còn lại. Hỏi:
a) Cuốn sách có bao nhiêu trang.
b) Ngày thứ 2 bạn đọc đọc được bao nhiêu trang
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.