giải hộ em – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về giải hộ em, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300 ?Trả lời: số.
Câu 2: Có tất cả bội chung của 18; 30; 45 và nhỏ hơn 500?
Câu 3: Tìm số tự nhiên  lớn nhất sao cho .Ta có 
Câu 4: Để số  là số nguyên tố thì 
Câu 5: Tìm số nguyên sao cho .
Câu 6: Cho , trong đó  là các số nguyênđôi một khác nhau, mỗi số lấy một trong các giá trị 3;4; 5; 6.Giá trị lớn nhất của M là
Câu 7: Số ước chung của ba số 78; 30; 42 là 
Câu 8: Tích của tất cả các số nguyên  thỏa mãn  là 
Câu 9: Tìm số nguyên tố  sao cho  là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 10: Với giá trị nào của số nguyên  thì tích  là số dương?Kết quả 

Hỏi và đáp