GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN DÀNH CHO HS YẾU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN DÀNH CHO HS YẾU, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1 Giải phương trình, hệ phương trình sau
a) b) c) d)
Câu 1Giải hệ phương trình: a) ,: b)
Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế
a) b)
c) d)
2. Bài 2:
a) Tìm giá trị của a và b để hệ phương trình
có nghiệm là ( x; y ) = ( 1; -5)
b) Tìm các giá trị của a; b để hai đường thẳng ( d1) :
và (d2) : cắt nhau tại 1 điểm M ( 2; -5)
1. Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế
a) b)
c) d)
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
a) b) c)
Bài 6 : Cho hệ phương trình
a) giải hệ phương trình khi m= 2, n= 3
a/ Tìm m, n để hệ phương trình có nghiệm : (x ; y) = (–2 ; 3) b/ Tìm m, n để hệ phương trình có vô số nghiệm.
Bài 10 : Cho trình:
a) giải hệ phương trình khi m= -2

b. Tìm m để phương trình có nghiệm x >0 ; y < 0.
5. `Giải hệ phươngtrình sau:
6. Cho hệ phương trình:
a/Giải hệ phương trình với m = -2
b/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x = , y = 0)
c/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất
B5. `Giải hệ phươngtrình sau:
B6. Cho hệ phương trình:
a/Giải hệ phương trình với m = 2
b/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x = 1, y = 0)
B5. `Giải hệ phươngtrình sau:
a,
B6. Cho trình:
a/m = 3
b/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x = 1, y = 2)
Bài 1. Giải hệ phương trình :
Bài 2: Cho hệ phương trình : ( I ) a) Giải hệ phương trình khi m = 3
b).Xác định giá trị của m để để hệ (I) có nghiệm duy nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.