Giải giúp bạn Nguyễn Hoàng Nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Giải giúp bạn Nguyễn Hoàng Nam, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIẢI GIÚP BẠN NGUYỄN HOÀNG NAM
(Bạn tự vẽ hình)

Gọi K là giao điểm của MC và AB
Vì NH // AM nên (1)
Vì (HBC ( (AOM (g-g) nên
Mà OA = nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra . Do đó HC =2.NH. Vậy N là trung điểm CH .

Hỏi và đáp