GIẢI ĐÁP BÀI TOÁN KHÓ VIOLYMPIC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về GIẢI ĐÁP BÀI TOÁN KHÓ VIOLYMPIC 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ đồng nghiệp và các các bạn giải giúp mấy bài toán lớp 6 khó.
Cảm ơn đồng nghiệp và các các bạn.
Đồng nghiệp và các các bạn có thể gửi lên bài giảng hoặc gửi vào địa chỉ mai cho mình: [email protected]

Bài 1. Só tự nhiên nhỏ nhất, khác 0 mà tích của số đó với 4 là một số được viết bởi các chữ số của chính số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là ……
2178
Bài 2. Cho một số tự nhiên có năm chữ số. Biết rằng khi nhân số đó với 4 thì ta được một số mới, được viết bằng chính các chữ số của số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại. Số ban đầu là…..
21978
Bài 3. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp, trong đó có một số chia hết cho 9, biết rằng tổng của hai số đó thỏa mãn 4 điều kiện sau: Là số có ba chữ số; Là số chia hết cho 5; Tổng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là số chia hết cho 9; Tổng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là số chia hết cho 4.
242 và 243
Mai vũ dương THCS Phú Lâm – Tân Phú Đồng Nai Website: KHODETHI.ORG/toantink27
ĐT: 0983.236.453
Mong được kết bạn đọc với bạn đọc.

Hỏi và đáp