GIẢI CÂU 5 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TP CẦN THƠ 2012_2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về GIẢI CÂU 5 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TP CẦN THƠ 2012_2013, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIẢI CÂU 5 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TP CẦN THƠ 2012_2013
1) CM : Tứ giác ABOC nội tiếp.
OBA+OCA=1800 ( tứ giác ABOC nội tiếp.
2) CM : BC(OA và BA.BE=AE.BO
AB=AC và OB=OC ( OA là đường tr trực của BC nên OA(BC
(AEB và (BEO đdạng ( BA.BE=AE.BO
3) CM : IDO=BCO và (DOF cân OID=OBD=900 ( tứ giác OIBD nội tiếp ( IDO=IBO (1)
Mà BCO=CBO ((BOC cân tại O) (2)
(1)(2) ( IDO=BCO (3)
OIF+OCF=1800 ( tứ giác OIFC nội tiếp ( BCO=IFO (4)
(3)(4) ( IDO=IFO ( (DOF cân tại O
4) CM : F là tr điểm của AC
IB=IE và ID=IF (vì (DOF cân tại O và OI là đường cao)( BDEF là hình bình hành ( EF // AB
Mà E là tr điểm của BC (vì OA là đường tr trực của BC).
Vậy EF là đường trung bình của (ABC ( F là tr điểm của AC.

Gv Nguyễn Anh Dũng_Trường Đoàn Thị Điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.