Giai bai tap hinh 9 HS gui sang 17-5-2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Giai bai tap hinh 9 HS gui sang 17-5-2017, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 17/5/2017.
BÀI TẬP HÌNH HỌC 9.
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Trên cạnh CD lấy điểm N bất kỳ, vẽ (O) đường kính BN cắt AC tại E, BN cắt AC tại F; BE cắt AD tại G; GF cắt NE tại H;GN cắt (O) tại M.
Chứng minh C thuộc (O) và tứ giác ABFG là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh ba điểm B,H, M thẳng hàng.
Tia BG cắt tia CD tại K. Tìm vị trí của N trên CD để BG, BK nhận giá trị nhỏ nhất.

Ngày 17/5/2017.
BÀI TẬP HÌNH HỌC 9.
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Trên cạnh CD lấy điểm N bất kỳ, vẽ đường tròn (O) đường kính BN cắt AC tại E, BN cắt AC tại F; BE cắt AD tại G; GF cắt NE tại H; GN cắt đường tròn (O) tại M.
Chứng minh C thuộc (O) và tứ giác ABFG là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh ba điểm B, H, M thẳng hàng.
Tia BG cắt tia CD tại K. Tìm vị trí của N trên CD để tích BG.BK nhận giá trị nhỏ nhất.

Ngày 17/5/2017.
BÀI TẬP HÌNH HỌC 9.
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Trên cạnh CD lấy điểm N bất kỳ, vẽ đường tròn (O) đường kính BN cắt AC tại E, BN cắt AC tại F; BE cắt AD tại G; GF cắt NE tại H; GN cắt đường tròn (O) tại M.
Chứng minh C thuộc (O) và tứ giác ABFG là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh ba điểm B, H, M thẳng hàng.
Tia BG cắt tia CD tại K. Tìm vị trí của N trên CD để tích BG.BK nhận giá trị nhỏ nhất.

Ngày 17/5/2017.
BÀI TẬP HÌNH HỌC 9.
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Trên cạnh CD lấy điểm N bất kỳ, vẽ đường tròn (O) đường kính BN cắt AC tại E, BN cắt AC tại F; BE cắt AD tại G; GF cắt NE tại H; GN cắt đường tròn (O) tại M.
Chứng minh C thuộc (O) và tứ giác ABFG là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh ba điểm B, H, M thẳng hàng.
Tia BG cắt tia CD tại K. Tìm vị trí của N trên CD để tích BG.BK nhận giá trị nhỏ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.