Giải 10 bài tập về TG vuông – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Giải 10 bài tập về TG vuông, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HƯỚNG DẪN
GIẢI 10 BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC VUÔNG

I.- BÀI MẪU

Bài tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và góc C = 45 độ. Vẽ phân giác AD.Trên tia
đối AD lấy AE = BC.Trên tia đối CA lấy CF = AB .

Chứng minh :
a/ BE = CF b/ BE BF .

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B= 60 độ . Vẽ tia C x BC và lấy
CE = CA ( CE và CA cùng phía với BC). Kéo dài CB và lấy F sao cho BF = BA .
Chứng minh : a/ (ACE đều b/ E,A,F thẳng hàng ?

Hướng dẫn:

a/ Ta có CA = CE (gt) => ( CEA cân
Chứng minh tiếp góc ACE = 60 độ
Suy ra : ( CAE đều
b/ Ta có : BA = BF (gt) =>( BFAcan
Suy ra : góc BA F = 30 độ;

Ta suy ra ba điểm F;A;E thẳng hàng .(ĐPCM)

Bài tập 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH,trên đó lấy điểm D. Trên
tia đối HA lấy E sao cho HE=AD. Đường vuông góc AH tại D cắt AC tại F . Chứng
minh EB vuông góc E F ?

Hướng dẫn:

Vì AD=HE=>AH=DE
Áp dụng Định lý Pytago vao tam giác vuông ABF;
ta được:

=> tam giác BE F vuông tại E => EB E F (ĐPCM)

Hướng dẫn:

Vậy DB+EC=DO+OE=DE

Bài tập 5: Một cái cây cao 9 m. Bị gãy ngang thân. Ngọn cây chạm đất và cách gốc
3m . Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu mét ?

Hướng dẫn
Gọi AB chiều cao cây; Điểm gãy C . Ngọn chạm đất cách gốc 3 m là điểm C thì
CB = CD .
Tam giác vuông ACD có :

ĐS : 4 mét

II.- BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 6: Độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông tỷ lệ 8 và 15. Cạnh huyền
51 cm.
Tính độ dài 2 cạnh góc vuông ?
ĐS : AB= 8.3= 24 m và AC=15.3= 45 m

Bài 7: Một cái côt bị gãy ngang thân. Ngọn cột chạm đất vẫn thẳng và cách chân cột 4 mét; điểm gãy cách chân cột 3 mét . Hỏi trước khi gãy toàn bộ cột cao bao nhiêu mét ? ( ĐS : 5+3 = 8 )

Bài 8: Cho tam giác vuông ABC (góc A = 90 độ). Ở miềm ngoài tam giác vẽ các tam giác vuông cân ABD, AC F ( AB = BD và AC = CF).
a/ Chứng minh : D,A,F thẳng hàng ?
b/ Từ A và F kẻ các đường D D “, FF vuông góc xuống BC .
Chứng minh :

Bài 9: Cho tam giác ABC đường cao AH và trung tuyến AM chia góc A thành 3
góc bằng
nhau. a/ Chứng minh tam giác ABC vuông ?
b/ Tam giấcBM là tam giác đều ?

Bài 10: Cho tam giác cân ABC (AB=AC. Kẻ đường vuông góc AB tại B và vuông
góc AC tại C. hai đường nầy cắt nhau tại D.
a/ Chứng minh AD là phân giác góc A ?
b/ So sánh AD & CD ?

Sưu tầm & chỉnh lí : Phạm Huy Hoạt – 11/2012
Nguồn: www doimoigiaoduc

Hỏi và đáp