GBT bằng cách LPT (có đáp án ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về GBT bằng cách LPT (có đáp án ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 1: Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi Minh, Bố Minh tin rằng sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp 2 lần tuổi Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi.
Giải : Goi tuổi minh năm nay là x tuổi đ/k x thuộc N*
Tuổi của bố minh là là 10x
Sau 24 năm nữa tuổi minh là x+24
Sau 24 năm nữa tuổi của bố minh là 10x+24
Theo bài ra ta có PT (10x+24)=2(x+24)
Giải ra ta được tuổi của minh hiện nay là 3 tuổi
Bài 2: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 8 giờ, và ngược dòng từ B về A mất 10 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 2kmh.
Giải : Gọi vận tốc của ca nô lúc nước yên lặng là xkm/h đ/k x > 0
Vận tốc đi xuôi dòng là x+2 vận tốc đi xuôi dòng là x-2
Theo bài ra ta có PT 8(x+2) =10(x-2)
Giải ra ta được vận tốc ca nô là 18km/h
Bài 3: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40kmh. đến B người đó làm việc trong 3 giờ rồi quay về A với vận tốc 30km/h. biết tổng thời gian cả đi lẫn về hết 6 giờ 30 phút (kể cả thời gian làm việc ở B). Tính quảng đường AB.
Giải : gọi quãng đường AB dài là x km đ/k x >0
Thời gian đi từ A đến B là thời gian đi từ B đến A là
Theo bài ra ta có PT =
giải ra ta được quãng đường AB dài là 60 km
Bài 4: Hai ô tô đi từ A đến B, vận tốc ô tô thứ nhất là 40km/h, vận tố ô tô thứ 2 là 25km/h, để đi hết quảng đường AB, ô tô thứ nhất cần ít thời gian hơn ô tô thứ 2 là 1 giờ 30 phút. Tính quảng đường AB.
Giải Gọi quãng đường AB dài là x km đ/k x >0
Thời gian đi từ A đến B là thời gian đi từ B đến A là
Theo bài ra ta có PT
Giải ra ta được quãng đường AB dài là 100 km
Bài 5: Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B mất 2 giờ 30 phút, nhưng khi đi ô tô lại đi với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 10 km/h nên nó đến B sơm hơn dự định là 30 phút. Tính quảng đường AB.
Giải : gọi quãng đường AB là x km đ/k x > 0
Vận tốc dự định là v và vân tốc khi đi thực tế là x+10
Quãng đường lúc đi là 2,5 x =AB quãng đường lúc về là AB =2(x+10)
Theo bài ra ta có PT 2,5v = 2(x+10)
giải ra ta được vận tốc là 40km/h quãng đường AN dài là 100km
Bài 6: Hai ô tô đi ngược chiều khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 130 Km. sau 2 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 Km.
Giải : gọi vận tốc của xe đi từ A đến B là x km/h
vận tốc xe đi từ B đến A là x-10
Quãng đường xe ôtô đi từ A là 2x quãng đường xe ôtô đi từ B đến A là 2(x-10)
Theo bài ra ta có PT 2x+2(x-10)=130
Giải ra ta được vận tốc xe ô tô đi từ A đến B là 37,5km/h
Xe ôtô đi từ B đến A là 27,5km/h
Bài 7: Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 15 phút và tiếp tục đi, để đến B kịp thời gian dự định thì người đó phải tăng vận tốc thêm 5 km/h. Tính quảng đướng từ tỉnh A đến tỉnh B.
Giải : gọi quãng đường AB là x km đ/k x >0
Thời gian dự định đi là thời gian đi thực tế sau khi đẫ đi 1 h là
Theo bài ra ta có PT
giải ra ta được quãng đường AB dài là 130 km
Bài 8: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh thêm 5m thì diện tích khu vườn tăng thêm 425 m2 . Tính các cạnh của hu vườn.
Giải : Gọi chiều rộng của khu vườn là x m

Hỏi và đáp