GBT (bang cách lap PT) co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về GBT (bang cách lap PT) co dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em t ừ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp?
Giải :
Gọi số học sinh lớp 8Alà x h/s đ/k x thuộc N*
Thì số học sinh lớp 8B là 78-x h/s
Nếu chuyển 2em từ lớp 8A là x-2 sang lớp 8B thì số học sinh lớp 8B là
78-x +2
Theo bài ra ta có PT x-2=78-x+2
Giải ra ta được số h/s lớp 8a là 41 em
Bài 2: Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 15km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 12km/h. Cả đi lẫn về mất 4giờ30 phút .Tính chiều dài quãng đường ?
Giải :
Gọi quãng đường AB dài là x km đ/k x>0
Thời gian đi với vận tốc 15km/h là
Thời gian đi với vận tốc 12km/h là
Theo bài ra ta có PT : giải ra ta được quãng đường AB dài 30km
Bài 3 : Lúc 7giờ. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36km rồi ngay lập tức quay về bến A lúc 11giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng. Biết rằng vận tốc nước chảy là 6km/h.
Giải :
Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x km/h đ/k x>6
Thờigian của ca nô đi xuôi dòng là thời gian ca nô đi ngược dòng là
Theo bài ra ta có PT :
Giải ra ta được vận tốc ca no khi nước yên lặng là 18 km/h
Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 12km/h . Khi đi về từ B đến A. Người đó đi với vận tốc trung bình là 10 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB
Giải :
Gọi quãng đường AB dài là x km đ/k x>0
Thời gian đi ừ A đến B là x/12
Thời gia đitừ B đến A là x/10
Theo bài ra ta có PT : giải ra ta được quãng đường AB dài là 15km
Bài 5 : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB
Giải :
Gọi quãng đường AB dài là xkm đ/k x>0
Thời gian đi với vận tốc 30km/h là x/30
Thời gian đi với vận tốc 24 km/h là x/24
Theo bài ra ta có PT
Giải ra ta quãng đường AB dài là 60k m
Bài 6 : Một hình chữ nhật có độ dài một cạnh bằng 5cm và độ dài đường chéo bằng 13cm . Tính diện tích của hình chữ nhật đó
Giải :
Gọi cạnh còn lại của hình chữ nhật là x m đ/k x >0
Theo định lý pi ta go ta có x2+52=132 suy ra x= 12 m
Vậy diện tích hình chữ nhật là 12.5 = 60 m2

Bài 7: Một bạn đọc học sinh đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 4 km/h . Sau khi đi được quãng đường các bạn ấy đã tăng vận tốc lên 5 km/h . Tính quãng đường từ nhà đến trường của các bạn học sinh đó , biết rằng thời gian bạn đọc ấy đi từ nhà đến trường là 28 phút
Giải ; gọi quãng đường AB dài là x km đ/k x >0
2/3 quãng đường là
Thời gian đi quãng đường thời gian đi 1/3 quãng đường là
Theo bài ra ta có PT : giải ra ta được quãng đường AB dài 2 km
Bài 8: Một đoàn tàu đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Lúc về đoàn tàu đó đi với vận tốc 35 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 12 phút. Tính quãng đường AB.
Giải :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.