gads9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về gads9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 10 / 12 / 2007
Tiết 27
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a 0)

MỤC TIÊU:
– Về KTCB: HS nắm vững khái niệm góc tạp bởi đường thẳng y = ax + b và trục 0x, khái niệm về hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục 0x.
– Về kĩ năng: HS biết cách tính góc hợp bởi đường thẳng y = ax + b ( a 0) và trục 0x trong trường hợp hệ số góc a > 0 theo công thức a = tg. trong trường hợp a < 0 có thể tính góc một cách gián tiếp
* Trọng tâm: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0) ( Khái niệm, cách tính)
CHUẨN BỊ
Bảng phụ vẽ hình 10, hình 11 (SGK) và 2 bảng kẻ sẵn hệ trục tọa độ Oxy.
HS: Ôn cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0)
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra: (GV treo 2 bảng phụ đã kẻ sẵn hệ trục tọa độ Oxy; Gọi 2 HS đồng thời lên bảng, yêu cầu mỗi em làm 1 phần)
* Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị 2 hàm số:
a. y = 3x + 2 và y = 3 x – 3 b. y = – 3x + 3 và y = -3x – 2.
* Nhận xét gì về vị trí tương đối của 2 đường thẳng này ở mỗi phần a, b?
GV( chỉ vào kết quả phần KT của HS 1) Đường thẳng y = 3x + 2 cắt trục 0x ( chẳng hạn tại điểm A) và tạo với trục 0x 4 góc phân biệt có chung đỉnh A.
Hỏi: Góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox là góc nào? góc đó có phụ thuộc vào các hệ số của hàm số không? => Xét bài mới
C. Bài mới:
HĐ1 : Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)
GV: Đưa bảng phụ vẽ hình 10/56 (SGK) rồi nêu khái niệm về góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a 0) như SGK

GV chỉ rõ điểm T thuộc đường thẳng y = ax + b ( a 0) và có tung độ dương ( Hình 10a)

GV: Cho hình vẽ (GV vẽ nhanh hình trên bảng) góc có phải là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục 0x không? Vì sao?
( Không, vì : tuy …nhưng T là điểm thuộc đường y = ax + b có tung độ âm)

Hỏi: Khi a >0 hoặc a < 0 thì độ lớn của góc như thế nào?
* Khi a >0 => là góc nhọn
* Khi a là góc tù
HS xác định góc trên hình 10b

GV treo bảng phụ ( Kết quả KT của 2 HS trong KT đầu giờ)
GV gọi 2 HS lên bảng XĐ góc ?
( Mỗi em làm 1 phần)
Hỏi: Nhận xét về các góc này?
(Các góc này bằng nhau vì đó là 2 góc đồng vị của 2 đường thẳng song song)
GV: Vậy các đường thẳng có cùng hệ số a tạo với trục 0x các góc bằng nhau

Làm ?1 /56 (SGK)
GV: Đưa bảng phụ vẽ hình 11/56 (SGK)
Hỏi: Hãy XĐ các hệ số a của các hàm số? XĐ các góc rồi so sánh mối quan hệ của hệ số a và các góc ?

Hỏi: Khi a >0 , nếu a tăng thì thay đổi như thế nào?
0 < 0, 5 < 1
Nhận xét: Khi >0 thì góc nhọn và a tăng thì tăng

Hỏi: Khi a < 0 , nếu a tăng thì góc thay đổi như thế nào?
-2 < -1 < -0,5
* Nhận xét: Khi a < 0 thì góc tù và a tăng thì tăng, nhưng
Hỏi: Dựa vào kiến thức nào để so sánh các góc
( T / c góc ngoài của tam giác
GV cho HS đọc nhận xét (SGK) / 57
GV: Hệ số a có quan hệ với độ lớn của góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục 0x =>a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)

Hỏi và đáp