gabdhsg – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về gabdhsg, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT
I./ MỤC TIÊU:
KT: – Nắm được quy luật của dãy số.
– Tính toán trên dãy số.
KN: – Học sinh hiểu,vận dung kiến thức để tính giá trị của dãy số
TĐ: Cẩn thận, sáng tạo.
II./ CHUẨN BỊ:
Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụ
Hs: Dụng cụ học tập.
III./ TIẾN TRÌNH:
Ổn định:
Kiểm tra: (Trong giờ)
Bài mới:
Bài 1: Tìm số hạng thứ n của các dãy số sau:
3, 8, 15, 24, 35, …
3, 24, 63, 120, 195, …
1, 3, 6, 10, 15, …
2, 5, 10, 17, 26, …
6, 14, 24, 36, 50, …
4, 28, 70, 130, 208, …
2, 5, 9, 14, 20, …
3, 6, 10, 15, 21, …
2, 8, 20, 40, 70, …
Hướng dẫn:
n(n+2)
(3n-2)3n

1+n2
n(n+5)
(3n-2)(3n+1)

Bài 2: Tính:
a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n
b,A = 1.2+2.3+3.4+…+99.100
Hướng dẫn:
a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n
A = n (n+1):2
b,3A = 1.2.3+2.3(4-1)+3.4.(5-2)+…+99.100.(101-98)
3A = 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+…+99.100.101-98.99.100
3A = 99.100.101
A = 333300
Tổng quát:
A = 1.2+2.3+3.4+.… + (n – 1) n
A = (n-1)n(n+1): 3

Bài 3: Tính:
A = 1.3+2.4+3.5+…+99.101
Hướng dẫn:
A = 1(2+1)+2(3+1)+3(4+1)+…+99(100+1)
A = 1.2+1+2.3+2+3.4+3+…+99.100+99
A = (1.2+2.3+3.4+…+99.100)+(1+2+3+…+99)
A = 333300 + 4950 = 338250
Tổng quát: A = 1.3+2.4+3.5+…+(n-1)n
A= (n-1)n(n+1):3 + n(n-1):2
A= (n-1)n(2n+1):6

Bài 4: Tính:
A = 1.4+2.5+3.6+…+99.102
Hướng dẫn:
A = 1(2+2)+2(3+2)+3(4+2)+…+99(100+2)
A = 1.2+1.2+2.3+2.2+3.4+3.2+…+99.100+99.2
A = (1.2+2.3+3.4+…+99.100)+2(1+2+3+…+99)
A = 333300 + 9900
A = 343200
Bài 5: Tính:
A = 4+12+24+40+…+19404+19800
Hướng dẫn:
A = 1.2+2.3+3.4+4.5+…+98.99+99.100
A= 666600
Bài 6: Tính:
A = 1+3+6+10+…+4851+4950
Hướng dẫn:
2A = 1.2+2.3+3.4+…+99.100
A= 333300:2
A= 166650
Bài 7: Tính:
A = 6+16+30+48+…+19600+19998
Hướng dẫn:
2A = 1.3+2.4+3.5+…+99.101
A = 338250:2
A = 169125
Bài 8: Tính:
A =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.