GA TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về GA TOAN 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết thứ : 1 Tuần :1 Ngày soạn :
Tên bài giảng :
chương i : ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
§ 1 . tập hợp – phần tử của tập hợp
Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :
Được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một đối tượng có thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước .
Biết viết, đọc và sử dụng ký hiệu ( , ( .
Rèn tư duy khi dùng các cách khác nhau để viết smột tập hợp .

Nội dung và các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1 : Quy định nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .
Hoạt động 2 : Giới thiệu sơ lược chương trình Số học lớp 6

Phần hướng dẫn của thầy giáo
và hoạt động học sinh
Phần nội dung
cần ghi nhớ

Hoạt động 3 : Các ví dụ

Hãy kể tên các đồ vật có trên bàn trong hình 1 SGK .
Cho biết các số stự nhiên bé hơn 4 .
GV giới thiệu các ví dụ về tập hợp .
HS cho vài ví dụ về tập hợp .
Tập hợp các đò vạt trên bàn học .
Tập hợp các số tự hhiên bé hơn 5 .
Tập hợp các học sinh lớp 6A .

Hoạt động 4 : Cách viết – Các ký hiệu tập hợp

GV giới thiệu các cách viết tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 5 A = 4 ; 3 ; 2 ; 1; 0 .
GV giới thiệu phân tử của tập hợp .
HS nhận xét các phần tử trong tập hờp A được viết trong cặp dấu gì và được ngăn cách bởi các dấu gì ?
Có thể viết A = 0 ; 2 ; 3 ; 1 ; 4 không ? Như vậy khi liệt kê các phần tử ta có cần chú ý đến thứ tự của chúng không ?
HS viết tập hợp B gồm các chữ cái có trong từ NHAN DAN
Dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho các tập hợp .
Các phần tử được liệt kê trong cặp dấu và ngăn cách bởi một dấu ; (nếu là số) hoặc dấu , .
Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần .

Hoạt động 5 : Sử dụng ký hiệu và nhận biết một đối tượng có thuộc hay không thuộc một tập hợp .

GV giới thiệu các ký hiệu ( , ( và cách đọc các ký hiệu này . Cho vài ví dụ .
HS viết và đọc một phần tử của tập hợp A , một chữ cái không thuộc tập hợp B .
HS làm bài tập ?1 ; ?2
Ta còn có cách viết tập hợp nào khác ?

3 ( A, 12 ( A
N ( B, K ( B

Hoạt động 6 : Chú ý về các cách viết một tập hợp

Theo cách liệt kê các phần tử , HS hãy viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 . Ta có gặp khó khăn gì khi liệt kê ?
GV giới thiệu cách viết mới : chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử .
HS giải bài tập 1 .
GV giới thiệu thêm sơ đồ Ven . Minh hoạ bằng sơ đồ Ven cho các tạp hợp A và B của bài tập 3

Chú ý : SGK

Hoạt động 7 : Củng cố – Dặn dò

HS làm bài tập số 3 SGK tại lớp .
Căn dặn học bài theo SGK và làm các bài tập 4,5 SGK 3, 4, 5 SBT .
Chuẩn bị bài mới : Tập hợp các số tự nhiên .

Tiết thứ : 2 Tuần :1 Ngày soạn :
Tên bài giảng :

Hỏi và đáp