GA sohoc6(2cot ca nam) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về GA sohoc6(2cot ca nam), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 24/08/09
Chương I: ÔN Tập và bố túc về số tự nhiên
(((((

I. Mục tiêu
Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường gặp trong cuộc sống.
Học sinh nhận biết dược một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.
Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng kí hiệu ;
Rèn luyện cho học sinh tư duy kinh hoạt khi dùng Mọi cách khác nhau để viết một tập hợp.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
– GV: SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.
– HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
– định tổ chức: Kiểm tra sĩ số HS.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Các ví dụ
– GV cho học sinh quan sát hình 1 SGK rồi giới thiệu:
+ Tập hợp các đồ vật (sách, bút) để trên bàn
– GV lấy thêm một số ví dụ thực tế ở ngay trong lớp trường.

HS nghe GV giới thiệu

HS tự lấy các ví dụ khác về tập hợp.

2. Cách viết. Các kí hiệu:
– GV: Người ta thường dùng các chữ cái in hoa để dặt tên tập hợp.
Ví dụ: hay
Các số 0; 1; 2; 3 là các phần tử của tập hợp A.
-GV: Giới thiệu cách viết tập hợp:
+ Các phần tử của tập hợp được đặt trong dấu ngoặc nhọn, cách nhau bởi dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần và thứ tự liệt kê tùy ý.
– GV: Hãy viết tập hợp C các số nhỏ hơn 5. Cho biết các phần tủ của tập hợp.
– GV nhận xét và sửa sai nếu có.
– GV: 2 có phải là phần tử của tập hợp A không?
– GV giới thiệu kí hiệu : đọc là 1 thuộc A hoặc 1 là phần tử của A.
– GV: 5 có phải là phần tử của tập hợp A không?
Kí hiệu: đọc là 5 không thuộc A hoặc 5 không phải là phần tử của A.
GV cho học sinh làm ? 1

GV nhận xét.

-GV chốt lại cách đặt tên, các kí hiệu, cách viết tập hợp.
Cho học sinh đọc chú ý – SGK
-GV giới thiệu cách viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:

Trong đó N là tập hợp số tự nhiên.
-GV yêu cầu học sinh đọc phần đóng khung trong SGK.
-GV giới thiệu cách minh hoạ tập hợp.

.1 .2 A
.0 B
.3
.a .b
.c

-GV yêu cầu học sinh làm ? 2
GV nhận xét nhanh.

HS nghe GV giới thiệu và ghi vở.

1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
hoặc
0; 1; 2; 3; 4 là các phần tử của tập hợp C
HS: 2 có là phần tử của tập hợp A

HS: 5 không phải là phần tử của tập hợp A

1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
hoặc …

HS đọc chú ý SGK.

HS nghe giáo viên giới thiệu.

HS đọc phần đóng khung trong SGK

HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

3. Hướng dẫn về nhà:
+ Học kĩ phần chú ý trong SGK và phần đóng khung.
+ Làm

Hỏi và đáp